Výsledky vyhľadávania

 1. Liate elektrotechnické materiály
  Antal Adrián ; M  Šuba Roland (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012 . - 51s CD ROM
  výrobné technológie Production Technologies electrical conductivity izolanty polovodiče vodiče elektrická vodivosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62163
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Diagnostika '11 : Kašperské Hory, Czech Republic, 6.-8.9.2011
  Pilsen : University of West Bohemia, 2011
  ISBN 978-80-261-0020-1
  meranie elektrických veličín technická diagnostika elektrické prístroje elektrotechnické zariadenia elektrotechnické materiály vodiče izolanty
  zborník (príspevkov)
  (2) - článok
  kniha

  kniha

 3. Diagnostika '09 : Mezinárodní konference. Srní, Czech Republic, 9.-11.9.2009
  Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2009
  ISBN 978-80-7043-793-3
  meranie elektrických veličín technická diagnostika elektrické prístroje elektrotechnické zariadenia elektrotechnické materiály vodiče izolanty
  zborník (príspevkov)
  (5) - článok
  kniha

  kniha

 4. Diagnostika '07 : Mezinárodní konference. Nečtiny, Czech Republic, 11.-13.9.2007
  .
  Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007
  ISBN 978-80-7043-557-1
  meranie elektrických veličín technická diagnostika elektrické prístroje elektrotechnické zariadenia elektrotechnické materiály vodiče izolanty
  zborník (príspevkov)
  (4) - článok
  kniha

  kniha

 5. Základy inžinierstva materiálov
  Pietriková Alena  Banský Juraj
  Košice : Elfa, 2006 . - 278 s
  ISBN 80-8086-001-7
  vlastnosti materiálov vodiče izolanty polovodiče
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2100
  Základy inžinierstva materiálov

  kniha

 6. Dielectric and Insulating Systems in Electrical Engineering : 16. medzinárodná konferencia DISEE 2006. Častá-Píla, SK. 12.-14.9.2006
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - 232 s
  ISBN 80-227-2470-X
  izolanty
  zborník (príspevkov)
  (13) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 7. Diagnostika '05 : Mezinárodní konference : Nečtiny, ČR, 6.- 8. 9. 2005
  .
  Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2005
  meranie elektrických veličín technická diagnostika elektrické prístroje elektrotechnické zariadenia elektrotechnické materiály vodiče izolanty
  zborník
  (10) - článok
  kniha

  kniha

 8. Dielectric and insulating systems in electrical engineering = Dielektrické a izolačné systémy v elektrotechnike a energetike : 15. medzinárodná konferencia. Zborník prednášok. DISEE 2004. Častá-Píla, SK. 8.- 10. Sept. 2004
  Bratislava : STU v Bratislave, 2004 . - 257 s
  ISBN 80-227-2110-7
  izolanty
  zborník (príspevkov)
  (16) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Príprava a štúdium vlastností tenkých vrstiev manganitov a heteroštruktúr izolant/manganit pripravených metódou MOCVD
  Pripko Mojmír  Fröhlich Karol (škol.)
  Bratislava : SAV, 2003 . - 111 s
  tenké vrstvy izolanty
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 10. Dielectric and insulating systems in electrical engineering = Dielektrické a izolačné systémy v elektrotechnike a energetike : 14. medzinárodná konferencia. Zborník prednášok. DISEE 2002. Častá-Píla, SK. 11.- 13. Sept. 2002
  Bratislava : Reproprint, 2002 . - 228 s
  ISBN 80-227-1758-4
  izolanty
  zborník (príspevkov)
  (10) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha