Výsledky vyhľadávania

 1. Vývoj informačných systémov podľa princípov architektúry orientovanej na služby
  Piliar Andrej ; I  Rozinajová Viera (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 20.06.2014 ; Študijný program : 202 . - 64 s. CD-ROM
  informatika Informatics XML XML SOA webové služby XML XML
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87938
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 2. Vývoj informačných systémov podľa princípov architektúry orientovanej na služby
  Kubinec Eduard ; I  Rozinajová Viera (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 20.06.2014 ; Študijný program : 202
  informatika Informatics webové služby architektúra orientovaná na služby
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87908
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 3. UX Design and Usability Mentor Book : With Best Practice Business Analysis and User Interface Design Tips and Techniques / aut. Emrah Yayici
  Yayici Emrah 
  1. vyd.
  Emrah Yayici, 2014 . - 99 s.
  ISBN 978-605-86037-2-1
  webové technológie webové služby
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 4. Využitie webových služieb na ovládanie a monitorovanie robota
  Bínovský Michal ; E  Blaho Michal (škol.) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 79 s
  robot HTML5 webové služby
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81414
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Mobilná aplikácia FUTBALNET pre iOS
  Kačinec Peter  Tanuška Pavol (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2013
  MTF ;
  UML webové služby UML
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103214
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Komunikačná aplikácia pod OS Android a Windows pre rôzne druhy zariadení
  Nagy Bálint ; E  Pásztó Peter (škol.) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 69 s CD-ROOM
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics webové služby ASP.NET
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92287
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 7. Aplikácia 4D alarm pre platformu WP8
  Sedláček Marek ; E  Vargic Radoslav (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 78 s 1 príl.
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics GPS GPS webové služby GPS GPS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92300
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Uplatnenie webových služieb pri sprístupňovaní a spracovaní geodát : Dizertačná práca
  Cibulka Dušan  Hefty Ján (škol.) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ; . - 111 s
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography geodata geoúdaje webové služby
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75764
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 9. Publikácia vybraných geoúdajov vo webovom prostredí
  Cibulka Dušan 
  Juniorstav 2012[elektronický zdroj] : . s.nestr.
  geodata geoportal geoportál geoúdaje infraštruktúra pre priestorové informácie infraštruktúra priestorových dát performance testing Spatial Data Infrastructure web service webové služby záťažové testovanie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. RECO - Personalizované odporúčanie ako webová služba
  Cádrik Michal ; I200  Detko Martin ; I200 Mihálik Matej ; I200 Mydla Ľudovít ; I200 Slotík Igor ; I200 Ševcech Jakub ; I200 Kompan Michal ; I200 Bieliková Mária ; I200
  DATAKON 2012 Proceedings of the Annual Database Conference, Mikulov, Hotel Eliška, Czech Republic October 14-16, 2012 . s.137-146
  personalizované odporúčanie webové služby model používateľa
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok