Výsledky vyhľadávania

 1. Gender classification based on descriptors from deep facial recognition model / aut. Zuzana Bukovčiková, Miloš Oravec
  Bukovčiková Zuzana ; 035000  Oravec Miloš ; 035000
  ELITECH´19 : . CD-ROM, [5] s.
  deep learning convolutional networks face recognition gender classification SVM
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Comparison of network traffic classification using single statistical feature versus classification using two features / aut. Ľuboš Lehota, Miloš Oravec
  Lehota Ľuboš  Oravec Miloš ; E050
  IN-TECH 2015 : . S. 186-189
  network traffic statistical based classification features neural networks k-nearest neighbours SVM
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Identifikácia parafrázovania v textových dokumentoch
  Gajdoš Jozef ; I200  Kučečka Tomáš (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 10.06.2014 ; Študijný program : 211
  softvérové inžinierstvo Software Engineering SVM SVM strojové učenie SVM SVM
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100987
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 4. Analýza dysfluencií
  Mydla Ľudovít ; I200  Pálfy Juraj (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 11.06.2014 ; Študijný program : 205
  Information Systems SVM SVM SVM SVM dysfluencie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91287
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 5. Detekcia mikrospánku vodiča
  Drutarovský Tomáš ; I200  Fogelton Andrej (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 202
  informatika Informatics SVM SVM SVM SVM
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88092
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 6. Metódy podporných vektorov s aktívnym učením pre detekciu dysfluencií v neplynulej reči
  Ružička Pavol ; I300  Pálfy Juraj (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 11.06.2014 ; Študijný program : 205
  Information Systems Support Vector Machines SVM SVM SVM SVM
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101068
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 7. Application of different approaches to simulate the runoff of the Aragvi river basin in Georgia
  Rončák Peter ; V160  Bezák Juraj ; V160
  HydroCarpath 2013.Catchment processes in regional hydrology:Experiments,Modeling and Predictions in Carpathian Drainage Basins [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [15] p.
  Support Vector Machines SVM WetSpa model WetSpa model
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Hodnotenie vplyvu prípravy údajov na predpoveď prietokov dátovo riadenými modelmi
  Bezák Juraj ; V160  Čistý Milan ; V160 Čelár Ľubomír ; V160
  Acta hydrologica Slovaca . Roč.14, č. 1 (2013), s.233-242
  data-driven models dátovo-riadené modely flow predictions predpoveď prietokov Sampling SVM SVM vzorkovanie
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=276904
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Application of support vector machines for soil water storage modelling
  Pásztorová Mária  Minarič Peter ; V160 Jarabicová Miroslava ; V160
  Konferencia mladých výskumníkov : . s.107-121
  groundwater level hladina podzemných vôd soil water storage SVM SVM zásoba vody v pôde
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Porovnanie fyzikálne založeného a dátovo riadeného modelu na povodí Aragvi (Gruzínsko)
  Bezák Juraj ; V160  Rončák Peter ; V160
  24. konferencia mladých hydrológov.[elektronický zdroj] : . s.nestr.
  povodie rieky Aragvi SVM SVM WetSpa WetSpa
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok