Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv rotácie platformy na vývoj systematickej chyby signálu IMS
  Kajánek Pavol ; 010140 
  Juniorstav 2017 : . USB kľúč, [9] s.
  riadené otáčanie merací systém systematická chyba IMS RIMS
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Návrh meracieho systému pre partikulárne látky
  Peciar Peter ; J0040  Peciarová Zuzana ; J0020
  Principia Cybernetica 2014 [elektronický zdroj] : . USB kľúč, s. 61-65
  partikulárne látky merací systém particular material measuring system
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  (1) - dizertačná práca
  článok

  článok

 3. Automatizácia meraní posunov a pretvorení mostných konštrukcií
  Lipták Imrich ; V140  Kopáčik Alojz (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 27.08.2014 ; Študijný program : 672
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography spectral analysis displacement spektrálna analýza posun merací systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78570
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 4. The measuring system with a ceramic membrane for particulate matter
  Peciar Peter ; J0040  Fekete Roman ; J0040 Peciar Marián ; J0040 Peciarová Zuzana ; J0020
  Proceedings of the 40th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, p. 738-745
  partikulárne látky merací systém Particulate matter measuring system
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 5. Dynamické pretvorenia cyklomosta
  Lipták Imrich ; V140  Erdélyi Ján ; V140 Kopáčik Alojz ; V140 Kyrinovič Peter ; V140
  48. geodetické informační dny [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [8] s.
  cycle bridge cyklomost dynamic deformation dynamické pretvorenie measuring system merací systém
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Aplikácia dynamických meraní v inžinierskej geodézii
  Lipták Imrich ; V140  Kyrinovič Peter ; V140 Erdélyi Ján ; V140 Kopáčik Alojz ; V140
  IV. Tematické dni geodetov 2013 "Inžinierska geodézia" [elektronický zdroj] : . s.[10] s.
  bridge structure engineering surveying inžinierska geodézia measuring system merací systém mostný objekt
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 7. Geodetický monitoring objektov vodného diela Gabčíkovo
  Lukáč Štefan ; V140  Prvý Martin
  Vplyv vodných stavieb na tvorbu a ochranu územia [elektronický zdroj] : . s.7-15
  deformation measurement measuring system merací systém meranie posunov monitoring monitoring
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. kniha

  kniha

 9. Kalibrácia meracieho systému pre partikulárne látky
  Peciar Peter ; J0040  Fekete Roman ; J0040
  Procesní technika 2012 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [13] s.
  partikulárna látka merací systém Particulate matter measuring system
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Využitie DEM metódy pre simuláciu napätosti vo vrstve partikulárnej látky
  Peciar Peter ; J0040  Fekete Roman ; J0040
  Partikulárne látky vo vede, priemysle a životnom prostredí : . s.157-163
  partikulárna látka particular material merací systém measuring system
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok