Výsledky vyhľadávania

 1. Vybrané kapitoly finančného trhu
  Zatrochová Monika ; 902024 
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2011 . - 103 s
  ISBN 978-80-227-3566-7
  finančné deriváty
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 2. Predikcia a eliminácia menových rizík
  Urbaníková Marta ; M6000 
  Education and technology. Edukacja i technika : . s.129-134
  menové riziká finančné deriváty
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 3. Finančné riziká a finančné deriváty. Financial risks and financial derivatives
  Urbaníková Marta ; M6000 
  Trendy ve vzdělávání 2008 : . s.601-604, diel 2
  finančné riziká finančné deriváty
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Eliminácia vybraných rizík podniku pomocou finančných derivátov : Habilitačná práca
  Urbaníková Marta ; M6000 
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2007 . - 113 s
  finančné deriváty riadenie rizík finančné riziká
  habilitačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Menové riziko a jeho vplyv na hospodárske výsledky podniku. Currency risk and its influence on the economic results of the company
  Urbaníková Marta ; M6000 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 22 (2007), s.139-144
  hospodárske výsledky podnik finančné deriváty riziká finančné
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Využitie finančných derivátov v manažmente rizika. The use of financial derivatives in risk management
  Urbaníková Marta ; M6000 
  XX. DIDMATTECH 2007 : . s.239-242, 1.diel
  finančné deriváty rizikový manažment
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Využitie forwardových kontraktov na eleimináciu menového rizika. Using the forward contracts for currency risk elimination
  Urbaníková Marta ; M6000 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 20 (2006), s.171-176
  finančné deriváty forwardový kontrakt
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Využitie finančných derivátov na elimináciu úrokových rizík
  Urbaníková Marta ; M6000 
  Matematika v inženýrském vzdělávání : . s.197-202
  finančné deriváty
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Financial derivatives and their usage in corporate practice. Finančné deriváty a ich vyžitie v podnikovej praxi
  Urbaníková Marta ; M6000 
  CO-MAT-TECH 2006. 14. medzinárodná vedecká konerencia (Trnava, 19.-20.10.2006) . s.1449-1456
  finančné deriváty podniková prax
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Deriváty, hedžové fondy, offshorové společnosti
  Jílek Josef 
  1. vyd
  Praha : Grada, 2006 . - 260 s
  ISBN 80-247-1826-X
  finančné deriváty finančné trhy
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha