Výsledky vyhľadávania

 1. Poškodenia vzdušnej prípojky poveternostnými vplyvmi s následným vplyvom na elektrickú inštaláciu objektu a na odber elektrickej energie z rozvodnej siete / aut. Miroslav Kopča, Michal Váry
  Kopča Miroslav ; 032000  Váry Michal ; 032000
  DEMISEE 2016 : . S. 5-9
  elektrické vedenie elektrické inštalácie
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Vonkajšie vplyvy pôsobiace na elektrické zariadenia
  Bojna Ivan ; E040 
  Bratislava : Slovenský elektrotechnický zväz, 2007 . - 64 s
  ISBN 978-80-8095-022-4
  elektrické inštalácie elektrické zariadenia
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 3. Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom
  Bojna Ivan ; E040 
  Bratislava : Slovenský elektrotechnický zväz, 2007 . - 76 s
  ISBN 978-80-8095-021-7
  elektrické inštalácie ochrana pre zásahom elektrickýcm prúdom
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 4. Elektrické rozvody a inštalácie
  Gašparovský Dionýz ; E020 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2001 . - 281 s
  ISBN 80-227-1528-X
  elektrické inštalácie rozvod elektrickej energie
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI29110
  SJF0100
  kniha

  kniha

 5. Electrical installations handbook
  Seip Günter G. (zost.) 
  3. ed.
  Munich : Publicis MCD Verlag, 2000 . - 728 s
  ISBN 3-89578-061-8
  elektrické inštalácie rozvod elektrickej energie EMC ochranné zariadenia bezpečnosť štandardy testovanie rozvodné siete
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 6. Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě
  Dvořáček Karel 
  3.dopl.vyd.
  Praha : IN-EL, 2000 . - 180 s
  ISBN 80-86230-19-8
  elektrické inštalácie
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0101
  kniha

  kniha

 7. Přepěťové ochrany v elektrických instalacích do 1000 V
  Rous Zdeněk 
  1.vyd.
  Praha : IN-EL, 1999 . - 148 s
  ISBN 80-86230-06-6
  prepätie prepäťová ochrana elektrické inštalácie zvodiče
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0002
  kniha

  kniha

 8. Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a pri obsluhe elektrických zariadení do 1000 V (podľa nových medzinárodných noriem) : Učebná pomôcka
  Huna Rudolf  Poneváč Roman Janove Vladimír
  Liptovský Mikuláš : Slovenská elektrotechnická spoločnosť, 1999 . - 251 s
  ISBN 80-968185-0-3
  bezpečnosť v elektrotechnike elektrické inštalácie
  normatívnotechnický predpis
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0102
  kniha

  kniha

 9. International conference on electrical installation engineering in Europe : Konf. London, UK, 8.- 9. June 1993
  London : Institution of Electrical Engineers, 1993
  ISBN 0-85296-574-5
  elektrické inštalácie rozvod elektrickej energie EMC elektromagnetická kompatibilita ochranné zariadenia bezpečnosť štandardy testovanie rozvodné siete
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Opravy a údržba vybraných zariadení el.energie tepla a rozvodu tepla : Celoštátna konferencia
  1.vyd.
  Bratislava : Dom techniky ZSVTS, 1990 . - 46 s
  ISBN 80-233-0107-1
  elektrotepelná technika teplárne rozvod tepla elektrické inštalácie
  zborník
  kniha

  kniha