Výsledky vyhľadávania

 1. Proposal of system for visual evaluation of Lemna minor bioassays / Oto Haffner, Erik Kučera, Barbora Urminská, Štefan Kozák
  Haffner Oto ; 030400  Kučera Erik ; 030400 Urminská Barbora ; 046290 Kozák Štefan
  2018 Cybernetics & Informatics (K&I) : . USB, [6] s.
  Lemna minor visual system computer vision cloud computing IoT
  https://ieeexplore.ieee.org/document/8337538/
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  článok

  článok

 2. Štúdium bezpečnej produkcie bioetanolu z netradičných zdrojov : dizertačná práca
  Bartošová Alica ; M5000  Soldán Maroš (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 21.08.2014 ; Študijný program : 198 . - 111s príl. + CD + autoreferát
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety bioethanol fermentation biosorption duckweed biomass biosorpcia Lemna minor bioetanol plynová chromatografia infračervená spektrometria škrob biomasa fermentácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91475
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Bottom sediments contaminated with polychlorinated biphenyls (PCBs) and their ecotoxic and mutagenic effect
  Lukáčová Lucia ; C4310  Dudášová Hana ; C6290 Murínová Slavomíra ; C4310 Mikulášová Mária Tóthová Lívia Dercová Katarína ; C4310
  International conference Contaminated sites Bratislava 2013, May 29 - 31, 2013 Bratislava, Slovakia : . s.134-136
  Ames test Delor 103 genotoxicity Lemna minor PCB Vibrio fischeri
  článok zo zborníka
  AFL - Postery z domácich konferencií
  článok

  článok

 4. Možnosti odstraňovania dusíkatých látok z vody Lemnou minor
  Fabianová Katarína ; M5000  Gerulová Kristína (škol.) ; M5000
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  Lemna minor dusičnany Lemna minor
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73005
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Využitie netradičných biosorbentov pre odstraňovanie šesťmocného chrómu z vody
  Hubinská Tamara ; M5000  Gerulová Kristína (škol.) ; M5000
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  straw chróm biosorpcia slama Lemna minor
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72993
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Hodnotenie schopnosti Lemna minor odstraňovať vybrané látky z vodného prostredia = Assessment of Lemna minor ability to removing of selected substances from aquatic environment : Diplomová práca
  Dolinská Stanislava  Gerulová Kristína (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 70 s 1 CD-ROM
  Lemna minor
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Využitie rôznych druhov biosorbentov pre odstraňovanie vybraných kovov z vody = Use a different biosorbents for removing a selected metals from water : Diplomová práca
  Sučanová Lucia  Gerulová Kristína (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 71 s 1 CD-ROM
  odpadové vody Lemna minor
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Stanovenie ekotoxicity vybraných látok Lemnou minor = Ecotoxicity Assessment of selected material by Lemna minor : Bakalárska práca
  Amcha Peter  Gerulová Kristína (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2008
  MTF ; . - 49 s príl (1 CD-ROM)
  Lemna minor ekotoxicita ekotoxikológia rezné kvapaliny
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 9. Vplyv chelatačných činidiel na bioakumuláciu chrómu Lemnou minor v laboratórnych podmienkach : Diplomová práca
  Šreinerová Gabriela  Gerulová Kristína (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2008
  MTF ; . - 88 s 1 CD-ROM
  Lemna minor fytoremediácia bioakumulácia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Využitie bioremediačných metód pre odstraňovanie polutantov vznikajúcich pri úprave a spracovaní vybraných materiálov = Utilizing of Bioremediation in Removing of Polutants that Rising in Modification and Pre-Treatment of Selected Materials : Dizertačná práca
  Gerulová Kristína ; M5000  Balog Karol (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI KEI, 2007 . - 129 s autoreferát
  biodegradácia ekotoxicita rezné kvapaliny Lemna minor
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha