Výsledky vyhľadávania

 1. Historické východiská trvalo udržateľného rozvoja
  Hrdinová Gabriela ; M4000  Sakál Peter ; M4000
  Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s.41-44
  TUR
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. Koncept HCS modelu 3E vs. Koncept corporate social responsibility (CSR)
  Hrdinová Gabriela ; M4000 
  Výkonnosť podniku . Roč. 3, č. 2 (2013), s.43-92
  globalizácia TUR
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (5) - monografia
  (3) - skriptá
  (1) - dizertačná práca
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. Koncept HCS modelu 3E vs. koncept corporate social responsibility (CSR) - návrh konceptu metodiky tvorby systému udržateľnej stratégie SZP pre MSP v kontexte s konceptom HCS modelu 3E
  Hrdinová Gabriela ; M4000 
  In Look Days 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s.[71]
  globalizácia TUR
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Návrh implementácie systému manažérstva informačnej bezpečnosti (ISO 27003) v ŽOS Zvolen, a.s. a jeho integrácia do IMS v kontexte s udržateľnou stratégiou SZP
  Záturecký Juraj  Sakál Peter (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management TUR
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90381
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh zefektívnenia systému EMS v rámci IMS procesným prístupom v kontexte s udržateľnou stratégiou SZP v podniku TSS GRADE, a.s.
  Hlavatá Monika  Sakál Peter (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 92 s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management corporate social responsibility procesný prístup TUR
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80024
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Skúsenosti z riešenia projektu APVV: "Koncept HCS modelu 3E vs. koncept corporate social responsibility (CSR)" - 2011
  Hrdinová Gabriela ; M4000 
  In Look Days 2012 [elektronický zdroj] : . s.[1-49]
  globalizácia TUR
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Návrh opatrení na tvorbu modelu konkurencieschopnosti v priemyselnom podniku TOPOS Tovarníky, a.s. v globálnom prostredí v kontexte s udržateľným SZP
  Slobodová Emília ; M  Božiková Lucia (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 62s CD ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management competition corporate social responsibility TUR spoločensky zodpovedné podnikanie podnikateľská stratégia konkurencia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66648
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Ako je to s TPM na Slovensku
  Drahňovský Juraj ; M4000 
  In Look Days 2012 [elektronický zdroj] : . s.[1-9]
  TUR
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Naše skúsenosti so zefektívňovaním EMS v slovenskom priemyselnom podniku v kontexte so SZP
  Hlavatá Monika  Sakál Peter ; M4000 Hrdinová Gabriela ; M4000
  In Look Days 2012 [elektronický zdroj] : . s.[1-19]
  TUR procesný prístup
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Návrh možností implementácie udržateľného konceptu SZP v slovenskom priemyselnom podniku
  Hokina Janka ; M4000  Hrdinová Gabriela ; M4000 Sakál Peter ; M4000
  In Look Days 2012 [elektronický zdroj] : . s.[1-14]
  TUR implementácia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok