Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh opatrení na zdokonalenie procesu výberu a stabilizácie zamestnancov v spoločnosti Faurecia Slovakia, s.r.o., OZ Seating Trnava
  Selnekovičová Monika ; M  Čambál Miloš (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant podnik stabilizácia zamestnancov výber zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78882
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh zlepšenia procesov výberu, adaptácie a stabilizácie zamestnancov v podmienkach podniku T - Industry, s.r.o.
  Blašková Zuzana  Gyurák Babeľová Zdenka (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management human resource management stabilizácia zamestnancov riadenie ľudských zdrojov výber zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90567
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh opatrení na stabilizáciu zamestnancov v podniku KNOTT, spol. s r.o. = Proposal of measures to employees stabilization in company Knott, spol. s r.o. : Bakalárska práca
  Husárová Jarmila  Hrúzová Zuzana (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ;
  stabilizácia zamestnancov fluktuácia motivácia zamestnancov
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh systému na znižovanie fluktuácie zamestnancov v podniku CH-PRINT, a. s. Stará Turá = Plan of system for the reduction of staff fluctuation in the company CH-PRINT a. s. Stará Turá : Diplomová práca
  Hrašna Michal  Šefčíková Miriam (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 77 s Príloha, 1 CD-ROM
  fluktuácia stabilizácia zamestnancov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh opatrení na stabilizáciu zamestnancov v podniku SE-EBO, a.s. Jaslovské Bohunice = The Proposal of Remedies of the Stability of Employees in the Company SE-EBO, a.s. Jaslovské Bohunice : Bakalárska práca
  Šalátová Katarína  Szabó Peter (XXX) ; M8700
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 71 s prílohy (1 CD-ROM)
  stabilizácia zamestnancov spokojnosť zamestnancov motivácia
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh zdokonalenia procesu stabilizácie zamestnancov vo vybranej spoločnosti = The development design of employees' stabilization process in the chosen company : Diplomová práca
  Bučková Zuzana  Čambál Miloš (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 98 s príl., 1 CD-ROM
  stabilizácia zamestnancov fluktuácia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha