Výsledky vyhľadávania

 1. Štúdium bezpečnej produkcie bioetanolu z netradičných zdrojov : dizertačná práca
  Bartošová Alica ; M5000  Soldán Maroš (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 21.08.2014 ; Študijný program : 198 . - 111s príl. + CD + autoreferát
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety bioethanol fermentation biosorption duckweed biomass biosorpcia Lemna minor bioetanol plynová chromatografia infračervená spektrometria škrob biomasa fermentácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91475
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Bezpečnostné aspekty priemyselnej výroby bioetanolu zo škrobnatej biomasy / aut. Alica Bartošová, Maroš Sirotiak, Anna Michalíková
  Bartošová Alica ; M5000  Sirotiak Maroš ; M5000 Michalíková Anna ; M5000
  Sustainability - Environment - Safety 2014 : . S. 122-126
  bioetanol
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Využívanie biomasy pre výrobu biopalív
  Blinová Lenka ; M5000  Harangozó Jozef ; M5000
  Globálne existenciálne riziká 2013 : . s. 48-52
  biomasa biopalivá bioetanol
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Netradičný druh biomasy vhodný pre produkciu biopalív
  Blinová Lenka ; M5000  Bartošová Alica ; M5000
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 19, č. 2 (2013), s.23-24
  generácia biopalív bioetanol biomasa
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Využitie cukornatých surovín pre výrobu bioetanolu
  Madara Jaroslav  Blinová Lenka (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety biofuels bioethanol biopalivá bioetanol
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90046
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Produkcia a využitie palivového bioetanolu vo svete a na Slovensku
  Bartošová Alica ; M5000  Soldán Maroš ; M5000 Ševčíková Janka ; M5000
  Energetické zdroje regiónov - súčasnosť a budúcnosť : . s.51-64
  bioetanol palivo legislatíva
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Výroba bioetanolu z odpadovej biomasy v laboratórnych podmienkach
  Balog Karol ; M5000  Soldán Maroš ; M5000 Blinová Lenka ; M5000 Fiala Jozef ; M5000
  Energetické zdroje regiónov - súčasnosť a budúcnosť : . s.56-70
  bioetanol biomasa
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Možnosti predúpravy lignocelulózovej biomasy pre produkciu bioetanolu : Diplomová práca
  Doháňoš Mário  Michalíková Anna (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011
  MTF ; . - 63
  bioethanol bioetanol integrovaná bezpečnosť Integrated Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75522
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Stanovenie vybraných organických látok spektrofotometrickou metódou : Diplomová práca
  Bartošová Alica ; M5000  Sirotiak Maroš (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011 . - 93
  water bioethanol spektrometria bioetanol voda integrovaná bezpečnosť Integrated Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75507
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Možnosti získavania bioetanolu fermentačnými postupmi
  Kubica Lukáš  Michalíková Anna (škol.) ; M5000
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  biofuels fermentation biopalivá bioetanol fermentácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75592
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha