Výsledky vyhľadávania

 1. Interdisciplinárny výskum v oblasti ochrany objektov kultúrneho dedičstva a jeho aplikácia v praxi
  Vizárová Katarína ; C9380  Reháková Milena ; C9160
  Vedeckovýskumná činnosť v múzeách, Zborník príspevkov z odborného sympózia, Banská Bystrica, 16. ? 17. apríl 2013 . s.46-50
  konzervačná veda kultúrne dedičstvo ochrana interdisciplinarita
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. Postavenie a úloha vedca v súčasnosti na Slovensku
  Vizárová Katarína ; C9380  Reháková Milena ; C9160
  Zborník príspevkov konferencie CSTI 2013. Conservation Science, Technology and Industry, 20. - 22. február 2013, Bratislava . s.23-30
  konzervačná veda kultúrne dedičstvo ochrana interdisciplinarita
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Interdisciplinárny výskum v oblasti ochrany objektov kultúrneho dedičstva a jeho aplikácia v praxi
  Vizárová Katarína ; C9380  Reháková Milena ; C9160
  Múzeum . Roč. 59, č. 2 (2013), s.3-5
  kultúrne dedičstvo ochrana konzervačná veda interdisciplinarita
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Interdisciplinárne vzdelávanie v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva - medzinárodné skúsenosti
  Urlandová Andrea ; A3130 
  Zborník príspevkov konferencie CSTI 2013. Conservation Science, Technology and Industry, 20. - 22. február 2013, Bratislava . s.s. 15-22
  konzervačná veda obnova architektonického dedičstva interdisciplinárne vzdelávanie
  článok zo zborníka
  AFB - Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Konzervačná veda a možnosti jej využitia pri ochrane kultúrneho dedičstva
  Katuščák Svetozár ; C9380 
  Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva . s.22-26
  konzervačná veda ochrana kultúrne dedičstvo
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Elektrárňa Piešťany - Konzervácia technologickej výbavy objektov pre múzejnú expozíciu
  Hain Vladimír ; A3130  Ganobjak Michal ; A3130
  Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva . s.193-197
  obnova pamiatok konzervačná veda konzervácia Elektrárňa Piešťany
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 7. Rozvoj konzervačnej vedy a podmienky jej uplatnenia z aspektu vzdelávania
  Kráľová Eva ; A3130 
  ERROR Konverze - Nevyplneno 245a . s.23
  ochrana pamiatok konzervačná veda technické vzdelávanie nehnuteľné pamiatky
  článok zo zborníka
  AFF - Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 8. Elektráreň Piešťany - Konzervácia technologickej výbavy objektov pre muzeálnu expozíciu
  Ganobjak Michal ; A3130  Hain Vladimír ; A3130
  Conservation Science, Technology and Industry. Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva. [elektronický zdroj] : . s.79-80 [CD]
  architektúra urbanizmus konzervačná veda muzeálna expozícia
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 9. Powerplant Piestany/elektrárňa Piešťany - Konzervácia technologickej výbavy objektov pre muzeálnu expedíciu
  Hain Vladimír ; A3130  Ganobjak Michal ; A3130
  Conservation Science, Technology and Industry. Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva. [elektronický zdroj] : . , s.1s. [CD]
  konzervačná veda muzeálna expozícia
  plagát textový
  AFL - Postery z domácich konferencií
  článok

  článok

 10. Koncepcia rozvoja konzervačnej vedy, vdelávania, technológie a priemyslu na Slovensku
  Katuščák Svetozár ; C9380  Katuščák Dušan Bakoš Dušan Šima Jozef Urlandová Andrea ; A3130
  Knižnica . č.6-7 (2008), s.4-9
  konzervačná veda konzervačné technológie conservation science conservation technologies
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok