Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh na znižovanie výrobných nákladov technologickými inováciami výrobného procesu strediska Výroby náplne v spoločnosti I.D.C. Holding, a.s., odštepný závod Pečivárne Sereď
  Blaho Martin ; M  Bestvinová Viera (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 80s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management expenses reduction innovations znižovanie nákladov inovácie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99385
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Optimalizácia nákladov vybranej medzinárodnej spoločnosti
  Peričová Liliana ; J  Svátek Michal (škol.) ; J110
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 643
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management costs náklady znižovanie nákladov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90359
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 3. Návrh na znižovanie nákladov v priemyselnom podniku Faurecia Slovakia s.r.o.
  Kuzmová Lenka ; M  Černá Ľubica (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 04.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 81s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management accounting costs náklady účtovníctvo znižovanie nákladov podnik
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103435
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh na znižovanie nákladov v podniku TRW Automotive (Slovakia) s.r.o.
  Černáková Zuzana  Černá Ľubica (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management cost znižovanie nákladov náklady
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90535
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh opatrení na znižovania nákladov v podmienkach konkrétneho podniku
  Trnka Stanislav ; M  Talnagiová Viktória (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 45s CD ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management calculation costs znižovanie nákladov kalkulácie náklady
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78999
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh na znižovanie nákladov v podniku Chladiace veže Bohunice spol. s r.o.
  Trubač Ivan  Černá Ľubica (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 85 s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management znižovanie nákladov charakteristika nákladov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80078
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Nahradenie hliníkových súčiastok plastovými = Replacing aluminium parts to plastic parts : Diplomová práca
  Chovanec Lukáš  Sijka Andrej (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011
  MTF ; . - 67
  injection molding CAD automotive znižovanie nákladov CAD automobilový priemysel vstrekovanie plastov počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67364
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Analýza transformačného procesu bloku valcov v spoločnosti Sauer-Danfoss, a.s. Dubnica nad Váhom
  Dvorská Jana  Horňák František (škol.) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  blok valcov znižovanie nákladov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52251
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh na zvýšenie efektivity fungovania logistických aktivít v priemyselných podnikoch SR prostredníctvom koncepcie Lean a KAIZEN = Proposal to increase the efficiency of logistics activities in industrial enterprises by the concept Lean and Kaizen : Diplomová práca
  Matušíková Ivana  Makyšová Helena (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 80 s Prílohy, 1 CD-ROM
  logistika štíhla lean production KAIZEN znižovanie nákladov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Analýza nákladov na teplo v závislosti od jeho dodávateľa a spotreby
  Urban František ; J0060  Kučák Ľubor ; J0060
  Vykurovanie 2008. Energetická efektívnosť zásobovania teplom : . s.471-474
  znižovanie nákladov teplo reduction heat calculation
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok