Výsledky vyhľadávania

 1. Spatial and Development Planning in Rural Areas: Czech and Slovak Republics
  Kravka Miroslav  Minarovičová Katarína ; V180 Rabenseifer Roman ; V180
  ACE 2014 : . P. 310-316
  building act land-use plans priestorové plánovanie Spatial Planning stavebný zákon územné plány
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Miera regulácie v územných plánoch obcí
  Kováč Bohumil ; A6160 
  Míra regulace v územních plánech ve středoevropském prostoru. Koncepce krajiny. : . s.s 62-68
  urbanizmus územné plány regulácia stabilita urbanistická
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Špecifiká územného plánovania na vidieku
  Rabenseifer Roman ; V180  Minarovičová Katarína ; V180 Kravka Miroslav
  Fórum architektúry . Roč.22, č.6 (2012), s.14-15
  rozvojové plány rural development settlement spatial plans územné plány vidiecke sídla
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Ochrana pamiatok v územnom pláne zóny
  Jakušová Martina  Heinrichová Miriam ; A7170
  Urbanita . Roč.24, č.2 (2012), s.36-39
  ochrana pamiatok územné plány
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Report preparation and impact assessment methods and techniques
  Belčáková Ingrid ; A7170 
  Environmental Assessment Lecturers´ Handbook . s.157-165
  posudzovanie vplyvov na ŽP Stavby územné plány SEA land-use plans EIA
  kapitola(článok) z dokumentu
  AEF - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok