Výsledky vyhľadávania

 1. Fotogrametrické meranie modelu dna odtokového kanála
  Hideghéty Andrej ; 010140  Fraštia Marek ; 010140
  Juniorstav 2020 : . USB kľúč, s. 831-835
  fotogrametria štruktúra z pohybu hydrotechnika
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Automatizované fotogrametrické metódy v procese digitalizácie kultúrneho dedičstva [elektronický zdroj]
  Marčiš Marián ; 010140  Pavelka Karel (rec.) Bartoš Pavel (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2019 . - CD-ROM, 112 s.
  ISBN 978-80-227-4895-7
  fotogrametria structure from motion kultúrne dedičstvo
  https://www.svf.stuba.sk/buxus/docs/dokumenty/skripta/Marcis-automatizovane_fotogrametricke_metody_v_procese_digitalizacie_kulturneho_dedicstva_konecna.pdf
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF2100
  kniha

  kniha

 3. Punching shear load test monitored by photogrammetry
  Fillo Ľudovít ; 010110  Augustín Tomáš ; 010110 Halvoník Jaroslav ; 010110 Marčiš Marián ; 010140
  Engineering mechanics 2018 : . S. 217-220
  punching resistance flat slab openings photogrammetry strain šmyková odolnosť v pretlačení lokálne podopreté dosky otvory fotogrametria pomerné pretvorenie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Fotogrametria ako efektívny pomocník geodeta na príklade zamerania stavebného objektu
  Marčiš Marián ; 010140  Fraštia Marek ; 010140
  Geodetický a kartografický obzor . Roč. 64 (106), č. 11 (2018), online, s. 236-243
  fotogrametria structure from motion 3D model
  http://egako.eu/wp-content/uploads/2018/11/gako_2018_11.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Goals and methodology of research
  Hulínek Drahoslav  Hulínková Ťuchová Eva Lieskovský Tibor ; 010130 Demján Peter Rášová Alexandra ; 010130 Rášo Ján
  Archaeological project SAHI - Tell Jokha, 2017 (Season 2) / . S. 7-15
  databázový systém database system lokálne siete local control network fotogrametria photogrammetry dátový model data model
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Surveying, Photogrammetry and GIS - Results
  Lieskovský Tibor ; 010130  Rášová Alexandra ; 010130 Rášo Ján
  Archaeological project SAHI - Tell Jokha, 2017 (Season 2) / . S. 64-70
  geodetické merania surveying fotogrametria photogrammetry geografické informačné systémy geographical information systems
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 7. Reconstruction of 3D object dimensions from videorecords / aut. Daniela Velichová
  Velichová Daniela ; 020080 
  Aplimat 2017 : . S. 1668-1676, CD ROM
  fotogrametria photogrammetry
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Aplikácie RPAS zariadení nielen v geodézii
  Marčiš Marián ; 010140  Fraštia Marek ; 010140
  Slovenský geodet a kartograf : . Roč. 22, č. 1 (2017), s. 11-16
  UAV fotogrametria fotogrametria
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. O "dronoch" z pohľadu geodeta
  Fraštia Marek ; 010140  Marčiš Marián ; 010140
  Slovenský geodet a kartograf : . Roč. 22, č. 1 (2017), s. 5-10
  fotogrametria UAV fotogrametria RPAS photogrammetry
  https://www.kgk.sk/uploads/media/sgak_1_2017_web.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Reconstruction of 3D data from photographic images / aut. Daniela Velichová
  Velichová Daniela ; 020080 
  Proceedings of the 14th international conference "Engineering Graphics BALTGRAF-14 : . S. 7-9, CD ROM
  photogrammetry fotogrametria
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok