Výsledky vyhľadávania

 1. Kvalita, kvantita a opodstatnenosť rečového prejavu učiteľa vo vyučovaní cudzích jazykov / aut. Andrea Dawson
  Dawson Andrea ; 030330 
  Edukácia . Roč. 3, č. 1 (2019), s. 33-38
  efektivita vyučovania cudzie jazyky rečový prejav učiteľa sebareflexia facilitátor
  článok zo zborníka
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Kvalita, kvantita a opodstatnenosť rečového prejavu učiteľa vo vyučovaní cudzích jazykov / aut. Andrea Dawson
  Dawson Andrea ; 030330 
  Výchova a vzdelávanie 2018 : Pedagóg 21. storočia a jeho perspektívy v edukačnej praxi : . CD-ROM, S. 16-17
  efektivita vyučovania cudzie jazyky rečový prejav učiteľa sebareflexia facilitátor
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 3. Testovanie znalostí z cudzieho jazyka prostredníctvom IKT v študijnom programe Učiteľstvo technických predmetov v technických odboroch
  Kadnár Jozef ; M7000  Tináková Katarína ; M220
  Media4u Magazine . Roč. 7, č. 4 (2010), s.87-88
  cudzie jazyky
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. Cudzie jazyky v technickej praxi
  Svetský Štefan ; M250  Reháková Anna ; M330 Rusková Dagmar ; M330
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 13, č. 7-8 (2009), s.79-80
  cudzie jazyky
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov ako predpoklad uplatňovania koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách
  De Jaegher Darina  Pokrivčáková S. Cagáňová Dagmar ; M330 a kol.
  Cudzie jazyky v škole 5 . s.18-22
  vzdelávanie učiteľov cudzie jazyky príprava učiteľov
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Zvyšovanie profesijných kompetencií učiteľov slovenských základných škôl v oblasti cudzích jazykov
  Cagáňová Dagmar ; M330  Pokrivčáková S.
  Škola v proměnách: Učitel - žák - učivo : . s.14-19
  kompetencie učiteľov cudzie jazyky
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Vnímanie kurikulárnych zmien v kontexte cudzieho jazyka
  Cagáňová Dagmar ; M330 
  Kurikulum a učebnice : . s.20
  cudzie jazyky kurikulum
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 8. Analýza zručnosti čítania na špecifické účely. The Analysis of the Reading Skills for Specific Purposes
  Waleková Gabriela ; M330 
  Lingua Summit 2007 :
  zručnosť čítania cudzie jazyky
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Miesto odborného prekladu vo výučbe technického cudzieho jazyka
  Green rod. Česneková Jana ; M330  Reháková Anna ; M330
  S cudzími jazykmi v Európe žiť - pracovať - študovať : . s.43-44
  preklady cudzie jazyky
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Aplikácia informačných technológií pri práci na projekte vo vyučovaní cudzích jazykov. Information Technologies and Project Work in Foreign Language Teaching
  Rusková Dagmar ; M330  Cagáňová Dagmar ; M330
  Multimédiá vo vyučovaní cudzích jazykov 2 : . s.134-137
  informačné technológie cudzie jazyky vyučovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok