Výsledky vyhľadávania

 1. Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ : Výtah ze schváleného dokumentu vládou České republiky ze dne 4. 11. 2019
  1. vydanie
  Brno : Ústav územního rozvoje, 15. 9. 2020 . - 35 s.
  ISBN 978-80-87318-97-3
  stratégia územný rozvoj Česko regionálna politika metodika stratégia rozvoja
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1000
  kniha

  kniha

 2. Venkov a územní plánování / ed. Jan Kašpar, Jaroslav Sýkora, Petr Hrůša, Jiří Kupka
  Kašpar Jan (ed.)  Sýkora Jaroslav Hrůša Petr Kupka Jiří
  1. vydanie
  Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2016 . - 112 s.
  ISBN 978-80-01-05908-1
  vidiecka architektúra urbanizmus a územné plánovanie územný rozvoj kultúrna krajina
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1000
  kniha

  kniha

 3. Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1
  1. vydanie
  Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 2015
  Brno : Ústav územního rozvoje, 2015 . - 88 s.
  ISBN 978-80-7538-006-7. -- ISBN 978-80-87318-36-2
  politika urbanizmus a územné plánovanie územný rozvoj
  oficiálne dokumenty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 4. Národní zpráva České republiky pro třetí konferenci OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst
  1. vydanie
  Brno : Ústav územního rozvoje, 2015 . - 67 s.
  ISBN 978-80-87318-45-4
  architektúra a politika udržateľné mesto územný rozvoj
  oficiálne dokumenty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 5. Sídelné prostredie a územný rozvoj = Build Environment and Spatial Development
  Hanus Július  Hamalová Marta Aufrichtová Zuzana ; A0900
  Verejná správa a regionálny rozvoj . Ročník 10., č. 1 (2014), s. 69-80
  prostredie sídelné územný rozvoj hodnotenie územia udržateľnosť build environment spatial development teritorial planning sustainability
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (2) - článok
  článok

  článok

 6. Urbanizmus a územný rozvoj Dúbravky
  Aufrichtová Zuzana ; A0900 
  Dúbravka : . s. 309-314 [1,362 AH]
  územný rozvoj Dúbravka Spolupráca s FA STU
  kapitola(článok) z dokumentu
  BBB - Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 7. Sídla v zázemí miest : Slovensko v priestore po dvadsiatich rokoch
  Sopirová Alžbeta ; A6160 
  ALFA . Roč.19, č.3 (2014), s. 46-55
  suburbanizácia rozvoj vidieka obnova nová výstavba územný rozvoj
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 8. Rozhodovanie o území
  Kováč Bohumil ; A6160 
  Urbanita . Roč.25, č.1 (2013), s.s 10-16
  územný plán rozhodovanie plánovanie územný rozvoj
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Urbanisticko-architektonické inšpirácie
  Melcerová Oľga ; A6160  Aufrichtová Zuzana ; A0900
  Dúbravský spravodajca . 7.roč., č.7-8 (2013), s.30-31
  urbanizmus územný rozvoj Bratislava Dúbravka verejné priestory
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 10. Prostredie historického mesta - brána pre voľnočasové aktivity : Iné funkčné využitie historického jadra a parkov v súčasnosti
  Čúrna Janka ; A6160 
  Bardkontakt 2012 : . s.190-197
  rekreačné využitie park záhrada verejný priestor územný rozvoj
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok