Výsledky vyhľadávania

 1. Energy and financial evaluation of envelope retrofit measures for an apartment block in Slovakia
  Bartošová Kmeťková Jana  Petráš Dušan ; 010290 Corgnati Stefano Paolo Becchio Cristina
  REHVA European HVAC Journal . Vol. 55, iss. 4 (2018), s. 51-57
  thermal protection financial analysis energy simulation life cycle costs analysis
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Utilizing a multidimensional discriminant analysis in creating new financial analysis prediction models for industrial enterprises
  Baran Dušan ; 064000  Pastýr Andrej ; 064000
  Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology (ICCT) : . S. 103-108
  financial analysis predictive model industrial enterprises
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  kniha

  kniha

 3. Comparison of new forecasting model for financial analysis with traditional models / aut. Dušan Baran, Andrej Pastýr
  Baran Dušan ; 064000  Pastýr Andrej ; 064000
  Management and Engineering ´17 : . S. 741-750
  financial analysis forecasting prediction models
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Financial analysis of a selected company / aut. Dušan Baran, Andrej Pastýr, Daniela Baranová
  Baran Dušan ; 064000  Pastýr Andrej ; 064000 Baranová Daniela
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 24, no. 37 (2016), s. 73-92
  financial analysis company profit
  http://www.mtf.stuba.sk/docs//doc/casopis_Vedecke_prace/37/8_Baran_Pastyr_Baranova_PR.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. How to measure new created value in the transformation process of the company? / aut. Jana Šnircová, Jana Marková, K Janáčová
  Šnircová Jana ; 064000  Marková Jana Janáčová K.
  Upravlenije ekonomikoj: metody, modeli, technologii: materialy 15 Meždunarodnoj naučnoj konferencii, 22 - 24. 10.2015, Ufa, Krasnousoľsk. Tom 2. . S. 55-58
  new created value financial analysis corporate social responsibility
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Investičný controlling vo firme VETROPACK Nemšová s.r.o.
  Chlebanová Michaela ; J  Tekulová Zuzana (škol.) ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises controlling controlling financial analysis controlling controlling finančná analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103600
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 7. Finančná analýza podniku ako informačný zdroj v procese ohodnocovania podniku
  Kohút Jozef ; M  Jánošíková Slávka (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management financial analysis finančná analýza pomerové ukazovatele
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79450
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh implementácie controllingu pracovného kapitálu v podniku COOP SERVIS spol. s r. o., Nové Zámky
  Csongrádyová Gabriela  Baran Dušan (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management financial analysis controlling controlling finančná analýza controlling controlling
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90393
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. The Impact of Tax Reform in Slovakia on Creation of Profit in Companies
  Petráš Rastislav ; M4000  Šnircová Jana ; M4000 Horváthová Martina ; M4000 Homokyová Mária ; M4000 Marková Jana
  Recent Advances in Economics and Business Administration : . s.214-218
  tax policy financial analysis
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Návrh optimalizácie hodnotenia výkonnosti a finančnej stability podniku PFS, a.s.
  Melicherová Veronika  Šefčíková Miriam (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management performance financial analysis výkonnosť finančné ukazovatele finančná analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90543
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha