Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv zmeny využitia územia a klimatických zmien na odtok v malom horskom povodí
  Labat Marija Mihaela ; 010160 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 515-520
  zmena využívania územia klimatické zmeny návrhový prietok SCS-CN metóda
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Fyzika Allatra: prapůvodní fyzika Allatra
  1. vyd.
  Jesenice: IBIS, s. r. o., 2018 . - 295 s.
  ISBN 978-80-906170-4-9
  fyzika vesmír klimatické vplyvy klimatické zmeny
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 3. Úprava budúcej predpokladanej klimatickej podmienky na účely energetickej simulácie
  Hollý Ján ; 010180 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 419-424
  klimatické zmeny simulácia energie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Impact of Climate Characteristics on Cement Concrete Pavements
  Hodáková Dominika ; 010120  Zuzulová Andrea ; 010120 Cápayová Silvia ; 010120 Schlosser Tibor ; 010120
  SGEM 2017. 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 17. Energy and Clean Technologies : . S. 467-472
  climate changes temperature cement concrete pavement deformations and stresses klimatické zmeny teplota cementobetónová vozovka defomácie a napätia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Determination of the Effect of Water Depth and Flow Velocity on the Quality of an In-Stream Habitat in Terms of Climate Change
  Macura Viliam ; V160  Štefunková Zuzana ; V170 Škrinár Andrej ; V160
  Advances in Meteorology . Vol. 2016, (2016), [17] s.
  povrchová voda klimatické zmeny klimatické scenáre akvatický habitat habitat suitability curves
  http://www.hindawi.com/journals/amete/2016/4560378/
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 6. Znižovanie emisií so zohľadnením klimatických zmien
  Hollý Ján ; 010180 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 482-487
  klimatické zmeny scenáre emisie simulation software
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Vplyv zmien klimatických podmienok na dimenzie vozoviek
  Gschwendt Ivan  Zuzulová Andrea ; 010120
  Dopravné stavby a dopravné inžinierstvo ako systémové riešenie : . S. 124-130
  climate changes klimatické zmeny road construction konštrukcia vozovky teplotný režim temperature regime
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Riešenie objektov pre chov zvierat v podmienkach klimatickej zmeny, resp. teplotných extrémov v lete a v zime
  Lavrinčíková Dagmar ; A4140  Szalay Juraj ; A4140
  Vnútorná klíma poľnohospodárskych objektov 2014 : [elektronický zdroj] . CD-ROM, s. 21-24
  objekty pre chov zvierat klimatické zmeny globálne oteplovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Úloha vodných nádrží v spektre predpokladaných klimatických zmien
  Bednárová Emília ; V150 
  XIII. seminár k Svetovému dňu vody : . [9] s.
  vodné nádrže klimatické zmeny povodne
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  kniha

  kniha

 10. Posúdenie poveternostných vplyvov na bezpečnosť pri kultúrnych podujatiach organizovaných v exteriéri
  Grebeči Jaroslav ; M  Rusko Miroslav (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 06.06.2014 ; Študijný program : 670 . - 79s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety safety bezpečnosť klimatické zmeny
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98652
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha