Výsledky vyhľadávania

 1. Predpätý betón
  Harvan Ivan  Abrahoim Iyad ; 010110 Hollý Ivan ; 010110
  1. vyd.
  Brno : Tribun EU, 2020 . - 269 s.
  ISBN 978-80-263-1560-5
  vopred predpätý betón dodatočne predpätý betón betónové konštrukcie medzné stavy únosnosti medzné stavy používateľnosti pretensioned concrete post-tensioned concrete concrete structures ultimate limit states serviceability limit states
  monografia
  ACA - Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 2. Automatic Crack Width Determination in Concrete Structures
  Rubint Jakub ; 010250  Rubint Stanislav
  SGEM 2019. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 19. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 79-85
  crack width concrete structures
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Determination of the Dynamic Modulus of Elasticity and the Thickness of Concrete Structures by Non-Destructive Methods
  Pokorný Milan  Jendželovský Norbert ; 010250 Konečná Lenka ; 010250
  Key Engineering Materials : . Vol. 691, (2016), s. 344-355
  non-destructive evaluation concrete structures phase velocity method dynamic modulus of elasticity thickness determination
  článok z periodika
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. Navrhovanie betónových konštrukcií na environmentálne zaťaženia
  Bilčík Juraj ; V110  Hollý Ivan ; V110
  Projekt - stavba . Roč. 10, č. 1 (2015), s. 22-23
  betónové konštrukcie korózia výstuže concrete structures reinforcement corrosion
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Uplatnenie FRP výstuží v betónových konštrukciách
  Bilčík Juraj ; V110  Gažovičová Natália ; 010110
  TZB-info.cz : . Roč. 17, č. 51 (2015), online, [6] s.
  FRP výstuž konštrukcie betónové zosilňovanie FRP reinforcement concrete structures strengthening
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. Hodnotenie a diagnostika betónových konštrukcií
  Bilčík Juraj ; V110  Priechodský Vladimír ; V111
  Beton. Technologie - Konstrukce - Sanace . Roč.14, č.3 (2014), s. 3-8
  assessment betónové konštrukcie concrete structures destructive and nondestructive methods deštruktívne a nedeštruktívne metódy diagnostics diagnostika hodnotenie
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 7. Pôsobenie korózie na súdržnosť výstuže s betónom
  Hollý Ivan ; V110  Bilčík Juraj ; V110
  Betonárske dni 2014 a 5. post kongresové kolokvium SNK fib : . s. 337-342
  betónové konštrukcie bond concrete structures korózia výstuže reinforcement corrosion súdržnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Návrh výstuže na kontrolu šírky trhlín od objemových zmien
  Sonnenschein Róbert ; V110  Bilčík Juraj ; V110
  Betonárske dni 2014 a 5. post kongresové kolokvium SNK fib : . s. 279-284
  betónové konštrukcie concrete structures crack width control kontrola šírky trhlín návrh výstuže design of reinforcement
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Navrhovanie betónových konštrukcií na nepriame a environmentálne zaťaženia
  Bilčík Juraj ; V110 
  Betonárske dni 2014 a 5. post kongresové kolokvium SNK fib : . s. 59-65
  betónové konštrukcie concrete structures design navrhovanie nepriame a environmentálne zaťaženia indirect and environmental actions
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Progresívne technológie výstavby mostov vo svete
  Paulík Peter ; V110 
  Inžinierske stavby : . Roč. 62, č. 6 (2014), s. 56-59
  progresívne technológie výstavba betón mosty bridge technology concrete structures
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok