Výsledky vyhľadávania

 1. Costs Analysis of Circulation Pumps for Heating of Residential Building
  Takács Ján ; 010290  Straková Zuzana ; 010290 Rácz Lukáš
  Periodica Polytechnica Mechanical Engineering . Vol. 62, no. 1 (2018), s. 10-15
  obehové čerpadlo prevádzkové náklady tlakové straty tlakové diagramy
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. Energeticko-ekonomické vyhodnocení systému ATO
  Šimko Martin ; 010290 
  TZB Haustechnik : . Roč. 9, č. 4 (2016), s. 28-31
  aktívna tepelná ochrana investičné náklady prevádzkové náklady
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Znižovanie prevádzkových nákladov sústav CZT
  Takács Ján ; V290  Rácz Lukáš ; V290
  Meranie a rozpočítanie tepla 2012 : . s.35-40
  operating costs prevádzkové náklady
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 4. Alternatívne procesy odstraňovania vysokých koncentrácií dusíka z kalových vôd
  Drtil Miloslav ; C6290  Babjaková Lenka Jonatová Ivana Imreová Zuzana ; C6290 Pavúk Ján ; C6290
  Kaly a Odpady 2012, 15.-16. marec 2012, Banská Bystrica : . s.132-135
  bioplyn externé substráty prevádzkové náklady
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Dávkovanie externých substrátov do vyhnívacích nádrží na ČOV - komplexné hodnotenie prevádzkových nákladov
  Drtil Miloslav ; C6290  Kvassay Vladimír
  Kaly a Odpady 2012, 15.-16. marec 2012, Banská Bystrica : . s.145-146
  bioplyn externé substráty prevádzkové náklady
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Optimalizace návrhu inteligentních budov podle potřeb budoucích uživatelu
  Strigáčová Lenka ; V270 
  TZB-info.cz [elektronický zdroj] . august 2012 (2012), s.nestr.
  definície inteligentná budova operating costs prevádzkové náklady
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 7. Optimising Thermal Insulation of Buildings
  Štujber Miloslav ; V180  Zapletal Ivan
  Organization, Technology and Management in Construction.Proceedings.[elektronický zdroj] : . s.nestr.
  operating costs prevádzkové náklady
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Úloha facility managementu v projektovej fáze stavebného objektu z aspektu jeho budúcej údržby
  Somorová Viera ; V270 
  Navrhovanie, príprava a realizácia stavieb : . s.258-262
  designing maintenance projektovanie údržba operating costs prevádzkové náklady
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Európska norma prEN 15221-6 ako podklad na určenie plochy pri rozpočítavaní spotreby tepla pri prenájme budov
  Somorová Viera ; V270 
  TZB Haustechnik . Roč.18, č. 3 (2010), s.42-43
  nájomné plošný štandard prevádzkové náklady operating costs rent area standard
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha