Výsledky vyhľadávania

 1. Metodický postup revitalizácie brehu po napadnutí pohánkovcom japonským
  Majorošová Martina ; 010160  Štefunková Zuzana ; 010160
  Stav životného prostredia - prejav kultúrneho a prírodného dedičstva : . S. 117-122
  invasive species Fallopia japonica revitalisation Japanese knotweed
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. Revitalizácia vnútrobloku a verejných priestorov v MČ Bratislava - Rača, zóna Krasňany
  Gažo Matej ; A  Gál Peter (škol.) ; A7170
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Dátum obhajoby : 13.06.2014 ; Študijný program : 151
  krajinná architektúra a krajinné plánovanie Landscape Architecture and Landscape Planning functionality revitalisation verejný priestor revitalizácia funkčnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83503
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Revitalizácia vidieckej krajiny v katastri obce Raková
  Včelíková Ivana ; A  Turancová Miriam (škol.) ; A7170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 19.06.2014 ; Študijný program : 580
  krajinárstvo a krajinné plánovanie Landscaping and Landscape Planning revitalisation study štruktúra krajiny revitalizácia štúdia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100639
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Tehelné pole - revitalizácia územia ako verejného parku pre šport a rekreáciu.
  Grega Dávid ; A  Putrová Eva (škol.) ; A7170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 580
  krajinárstvo a krajinné plánovanie Landscaping and Landscape Planning sustainability revitalisation revitalizácia udržateľnosť verejný priestor
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100636
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Revitalizácia verejných priestorov obytného súboru v Trnave
  Boskovič Maroš ; A  Kristiánová Katarína (škol.) ; A7170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 19.06.2014 ; Študijný program : 580
  krajinárstvo a krajinné plánovanie Landscaping and Landscape Planning revitalisation mobiliár obytný súbor revitalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100580
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Revitalizácia študentského mestečka v Mlynskej doline v Bratislave
  Majorošová Martina ; A  Reháčková Tamara (škol.) ; A7170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 580
  krajinárstvo a krajinné plánovanie Landscaping and Landscape Planning landscape-architectural design revitalisation revitalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100625
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Urbanisticko-architektonická štúdia riešenia rozvoja priestoru "Tehelné pole - Dimitrovka" v MČ Nové mesto -Bratislave
  Froncová Andrea ; A  Kaliská Dagmar (škol.) ; A6160
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Dátum obhajoby : 05.06.2014 ; Študijný program : 159
  revitalisation revitalizácia industriálna architektúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102857
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Revitalizácia a humanizácia verejného priestoru, Bratislava - Krasňany
  Fulierová Mária ; A  Turancová Miriam (škol.) ; A7170
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Dátum obhajoby : 13.06.2014 ; Študijný program : 151
  krajinná architektúra a krajinné plánovanie Landscape Architecture and Landscape Planning revitalisation vnútroblok revitalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94064
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Revitalizácia súboru bývalej nemocnice, Šaľa
  Kudrna Boris ; A 
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Dátum obhajoby : 05.06.2014 ; Študijný program : 153
  revitalisation revitalizácia nemocnica
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103935
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Revitalizácia a humanizácia verejného priestoru, Bratislava - Krasňany
  Šmeringaiová Michaela ; A  Turancová Miriam (škol.) ; A7170
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Dátum obhajoby : 13.06.2014 ; Študijný program : 151
  krajinná architektúra a krajinné plánovanie Landscape Architecture and Landscape Planning revitalisation residential area revitalizácia vnútroblok obytné prostredie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94207
  bakalárska práca
  kniha

  kniha