Výsledky vyhľadávania

 1. Analysis of sustainable law strategy of the enterprise Myworld Slovakia, s.r.o. / aut. Martin Császár, Peter Sakál
  Császár Martin ; 064000  Sakál Peter ; 064000
  Upravlenije ekonomikoj: metody, modeli, technologii : . S. 12-16
  alternative economic concepts win-win sustainability sharing
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Environmental sustainability in digital marketing of automotive industry / aut. Mária Haladová, Natália Nováková, Miloš Čambál, Jana Šujanová
  Haladová Mária ; 064000  Canet Nováková Natália ; 064000 Čambál Miloš ; 064000 Šujanová Jana
  Proceedings of the 11th International Doctoral Seminar (IDS 2019). 30th Central European Conference on Information and Intelligent Systems : . S. 109-115
  sustainability environmental sustainability sustainability marketing sustainability trend
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Treatment of external thermal insulation composite system (ETICS) with bio corrosion with respect to environment protection
  Antošová Naďa ; 010270  Minarovičová Katarína ; 010180 Belániová Barbora ; 010270
  Vestnik MGSU : . Vol. 13, no. 9 (2018), s. 1106-1111
  thermal insulation biocides sustainability biocorrosion chemicals leaching life cycle environment protection
  http://www.vestnikmgsu.ru/index.php/en/archive/article/display/194/7
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. Application of selected methods of industrial engineering in enterprises in the context of sustainable production / aut. Helena Fidlerová, Miroslava Mĺkva
  Fidlerová Helena ; 064000  Mĺkva Miroslava ; 064000
  Quality. Production. Improvement : . s. 71-91
  industrial engineering Lean case study sustainability
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 5. Sustainable law strategy in the "win-win" context / aut. Martin Császár, Peter Sakál
  Császár Martin ; 064000  Sakál Peter ; 064000
  Upravlenije ekonomikoj: metody, modeli, technologii : . S. 253-257
  law sustainability corporate social responsibility
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Application of AHP method by the implementation of solution suggestion of sustainable legal system for industrial enterprises in the conditions of Slovak republic with the "win-win"strategy / aut. Martin Császár, Peter Sakál
  Császár Martin ; 064000  Sakál Peter ; 064000
  Upravlenije ekonomikoj: metody, modeli, technologii : . S. 258-262
  law strategy sustainability corporate social responsibility
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Water pollution: prevention and management : chapter 5 / aut. Marek Sokáč
  Sokáč Marek ; 010280 
  Sustainable operations and systems: from policies to norms . S. 154-182
  sustainability design of energy concepts water pollution solid waste
  kapitola(článok) z dokumentu
  BCK - Kapitoly v učebniciach a učebných textoch
  článok

  článok

 8. The role of smart grid in integrating the renewable energies in Slovakia / aut. František Janíček, Milan Perný, Vladimír Šály, Michal Váry, Juraj Breza, Peter Chochol
  Janíček František ; 032000  Perný Milan ; 032000 Šály Vladimír ; 032000 Váry Michal ; 032000 Breza Juraj ; 033000 Chochol Peter
  Energy & Environment . Vol. 29, Iss. 2 (2018), s. 300-312
  smart metering energy efficiency reliability sustainability renewable energy
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 9. Optimizing the natural potential of the landscape as a tool for sustainable urbanism
  Kiabová Ema ; 010310 
  MABD 2017 : . CD-ROM, s. 141-144
  sustainability green urbanism ekocity
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Trvalo udržateľná výstavba vs. betón
  Briatka Peter ; 010270  Olšová Jana ; 010270
  Buildustry . Roč. 1, č. 1 (2017), CD-ROM, s. 14-17
  stavebníctvo betón udržateľnosť životnosť prostredie životné construction concrete sustainability durability environment
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok