Výsledky vyhľadávania

 1. Segmentácia vybraných geometrických útvarov z mračien bodov
  Honti Richard ; 010140 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 114-122
  mračno bodov segmentácia geometrické útvary roviny valcové plochy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Rozpoznávanie objektov pomocou lokálnych príznakov
  Kunka Tomáš ; I200  Benešová Vanda (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 10.06.2014 ; Študijný program : 211 . - 61 s.
  softvérové inžinierstvo Software Engineering recognition segmentation počítačové videnie segmentácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101022
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 3. Segmentácia obrazu s podporou výpočtu na grafickej procesorovej jednotke
  Viskup Michal ; I  Benešová Vanda (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 202
  informatika Informatics segmentation segmentácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87985
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 4. Meranie nerovností povrchu pomocou senzora Kinect
  Kačurik Tomáš ; I  Benešová Vanda (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 202
  informatika Informatics image segmentation image registration Kinect sensor segmentácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87893
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 5. Detekcia a segmentácia objektov s využitím kontúr
  Ošvát Michal ; I200  Fogelton Andrej (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 10.06.2014 ; Študijný program : 211
  softvérové inžinierstvo Software Engineering segmentation počítačové videnie segmentácia detekcia objektov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101053
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 6. Získavanie informácií zo sémantických dát pomocou dopytov tvorených kľúčovými slovami
  Meliško Peter ; I200  Ciglan Marek (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013 . - 52 s príl.
  softvérové inžinierstvo Software Engineering segmentation segmentácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91279
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 7. Grafové algoritmy na hľadanie najkratšej cesty a maximalizáciu tokov s aplikáciou v segmentácii obrazu
  Bohumel Tomáš ; V  Ždímalová Mária (škol.) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  matematicko-počítačové modelovanie Mathematical and Computational Modeling graph segmentation segmentácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68538
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Moderné segmentačné techniky v sfére spracovania obrazu
  Nagy Miroslav ; M  Ondriga Martin (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2012 . - 41s CD ROM
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry segmentation segmentácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66150
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Segmentácia farebných obrazov
  Králik Martin ; E  Ravas Rudolf (škol.) ; E040
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 51 s CD-ROOM
  Industrial Informatics region segmentation objekt segmentácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65695
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Segmentačná technika GrabCut
  Rolinec Matúš ; M  Ondriga Martin (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2012 . - 43s CD ROM
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry segmentation segmentácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66222
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha