Výsledky vyhľadávania

 1. Niektoré aplikácie metódy efektívnych hodnôt a diagramu efektívnych hodnôt : Habil. práca: Obh. 25.10.1999
  Jahn Peter ; E250 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1999 . - 43 s
  elektrické obvody elektronické obvody meranie elektrických veličín meracie transformátory prúdu
  habilitačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 2. K problematike použitia meracích transformátorov prúdu v neharmonickom režime : Kand.diz.práca : V.odb. 26-16-9 : Obh. 21.12.1996 / [aut.] Jahn,Peter, Ing
  Jahn Peter ; E250 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1995 . - 102 s
  Meracia technika meracie transformátory prúdu prúdové meniče meranie prúdu
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha