Výsledky vyhľadávania

 1. Wastewater Management and Water Resources in Slovakia
  Stanko Štefan ; 010280  Škultétyová Ivona ; 010280
  Water Resources in Slovakia: Part 1 : . S. 335-353
  waste water water resource drinking water
  https://link.springer.com/chapter/10.1007/698_2018_285
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. Inlet zone analysis of a rectangular wastewater sedimentation tank
  Holubec Michal ; 010280  Gregušová Veronika ; 010280 Hrudka Jaroslav ; 010280
  Konferencia mladých výskumníkov - KOMVY 2017 : . CD-ROM, s. 32-38
  CFD settling tank inlet zone waste water
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. The use of waste from bauxite ore in sorption of 3,5-dichlorophenol from waste water / aut. Hana Kobetičová, Vladislav Sviatskii, Kristína Gerulová, Igor Wachter, Yury R Nikitin, Lenka Blinová, Maroš Soldán
  Kobetičová Hana ; 065300  Sviatskii Vladislav Gerulová Kristína ; 065100 Wachter Igor ; 065000 Nikitin Yury R. Blinová Lenka ; 065100 Soldán Maroš ; 065100
  Acta Montanistica Slovaca . Vol. 22, no. 4 (2017), s. 404-411
  red mud waste water
  https://actamont.tuke.sk/pdf/2017/n4/8kobeticova.pdf
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85041586447&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=The+use+of+waste+from+bauxite+ore+in+sorption+of+3%2c5-dichlorophenol+from+waste+water&st2=&sid=ed70315c4e29aae5c37041e1cd0b2ff8&sot=b&sdt=b&sl=99&s=TITLE-ABS-KEY%28The+use+of+waste+from+bauxite+ore+in+sorption+of+3%2c5-dichlorophenol+from+waste+water%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 4. Impact of various inlet configurations on overall efficiency in waste water settling tanks
  Holubec Michal ; 010280  Gregušová Veronika ; 010280 Stanko Štefan ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280 Galbová Kristína ; 010280
  SGEM 2016. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Book 3. Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems : . S. 453-458
  waste water CFD settling tank
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Analysis of the quality and quantity parameters of treated waste water at the outlet from wastewater treatment plant
  Galbová Kristína ; 010280  Hrudka Jaroslav ; 010280 Holubec Michal ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280 Stanko Štefan ; 010280
  TOP 2016 : . S. 31
  sludge WWTP waste water
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 6. CFD simulácie objektov ČOV
  Holubec Michal ; 010280  Mahríková Ivana ; 010280
  Konferencia mladých výskumníkov - KOMVY 2016 : . CD-ROM, s. 38-43
  CFD WWTP waste water
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Ground water infiltration measurement in sewer systems
  Molnárová Lenka ; 010280  Holubec Michal ; 010280 Rusnák Dušan ; 010280 Stanko Štefan ; 010280
  GV-CONF 2016 : . S. 240-244
  infiltrated ground water sewerage system waste water infiltration measurement methodology
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Degradation of synthetic organic dyes in water by boron doped diamond electrodes / aut. Marian Vojs, B Suranyová, Ján Pečo, Miroslav Behúl, Marián Marton, Pavol Michniak, Robert Redhammer
  Vojs Marian ; 033000  Suranyová B. Pečo Ján Behúl Miroslav ; 033000 Marton Marián ; 033000 Michniak Pavol ; 033000 Redhammer Robert ; 033000
  ADEPT 2016 : . S. 31-34
  waste water boron doped diamond water treatment synthetic dye
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Štúdia CFD simulácie pevných častíc v sedimentačnej nádrži ČOV
  Holubec Michal ; 010280  Stanko Štefan ; 010280 Galbová Kristína ; 010280 Hrudka Jaroslav ; 010280 Rusnák Dušan ; 010280
  Workshop o vode : . CD-ROM, [6] s.
  CFD sedimentation tanks waste water
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. The influence of viscosity on the sedimentation processes
  Hrudka Jaroslav ; 010280  Holubec Michal ; 010280 Stanko Štefan ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280 Galbová Kristína ; 010280 Gregušová Veronika ; 010280
  SGEM 2015. 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems : . S. 671-676
  sedimentation tanks viscosity waste water
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok