Výsledky vyhľadávania

 1. Using methods of CBA in the context of CSR, focusing on the social projects
  Mrvová Ľubica ; M4000  Púčiková Lenka ; M4000
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 309 (2013), s.177-184
  economic efficiency corporate social responsibility
  článok z periodika
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  článok

  článok

 2. Possibilities for using the software program CBA1.1 created on the basis for economic effectiveness evaluation of environmental investments
  Mrvová Ľubica ; M4000  Lestyánszka Škůrková Katarína ; M4000
  Innovations in the furniture industry . s.152-162
  economic efficiency method CBA
  kapitola(článok) z dokumentu
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 3. Possibilities for using the software program CBA1.1 created on the basis for economic effectiveness evaluation of environmental investments for small and medium enterprises in the Slovak Republic
  Mrvová Ľubica ; M4000 
  Upravlenije ekonomikoj: metody, modeli, technologii : . s.261-263
  economic efficiency method CBA
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Vyhodnotenie efektívnosti investície do horizontálneho obrábacieho centra
  Pálfy Attila ; J  Geleta Vojtech (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Production Systems and Quality Management productivity economic efficiency evaluation methods investments produktivita investícia výrobné systémy a manažérstvo kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74173
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 5. Using of CBA method for evaluation of the investments in the link with social responsible business
  Mrvová Ľubica ; M4000  Vaňová Jaromíra ; M4000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 20, Special Number (2012), s.102-107
  economic efficiency corporate social responsibility
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - monografia
  článok

  článok

 6. Using methods of CBA in the context of CSR, focusing on the social projects
  Mrvová Ľubica ; M4000  Púčiková Lenka ; M4000
  CECOL 2012 [elektronický zdroj] : . s.[5]
  economic efficiency corporate social responsibility
  článok zo zborníka
  článok

  článok

 7. Návrh, energetické a ekonomické vyhodnotenie systému tepelného čerpadla pôda – voda pre vykurovanie a prípravu teplej vody v rodinnom dome
  Šumeraj Róbert ; J  Havelský Václav (škol.) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  energetické strojárstvo economic efficiency heat pump ekonomická efektívnosť energetická efektívnosť tepelné čerpadlo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61231
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1200
  kniha

  kniha

 8. Návrh, energetické a ekonomické vyhodnotenie tepelného čerpadla voda – voda pre prípravu teplej vody v rodinnom dome
  Lapka Radovan ; J  Havelský Václav (škol.) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  tepelné energetické stroje a zariadenia Thermal Power Engineering economic efficiency boiler energy efficiency ekonomická efektívnosť energetická efektívnosť kotol
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85087
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha