Výsledky vyhľadávania

 1. Opportunities for application of the generative engineering method in heavy machine design / aut. Michal Forrai
  Forrai Michal ; J0030 
  ERIN 2015 . S. [5], USB kľúč
  generatívne konštruovanie CATIA
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Návrh a konštrukcia ohýbacieho nástroja s počítačovou podporou
  Ondraščin Matej ; M  Bílik Jozef (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 174 . - 49s CD
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies bending počítačová podpora ohýbanie CATIA nástroje
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87747
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Possibilities of vehicle design solutions in new requirements / aut. Matúš Grznár, Jana Gavačová
  Grznár Matúš ; J0030  Gavačová Jana ; J0030
  Transport means 2014 : . S. 428-430
  CATIA ANSYS
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Tvorba technickej dokumentácie pre výrobu kontrolného prípravku
  Fritz Richard ; M  Kleinedler Peter (škol.) ; M250
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies CATIA
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71484
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh mechatronického systému riadenia aktívneho nápravového diferenciálu automobilu.
  Topoli Lukáš ; E  Bugár Martin (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 51 s CD-ROOM
  CATIA
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93858
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh metodického postupu vytvárania NC programov hranolových súčiastok v prostredí CATIA
  Kaštýl Martin  Košťál Peter (škol.) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013
  MTF ;
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems NC kód CATIA
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90362
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Modelovanie a simulácia senzora na detekciu percentuálneho objemového podielu vodíka vo vzduchu
  Virág Edvin ; E  Paulech Juraj (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 60 s príl.
  ANSYS ANSYS vodík CATIA ANSYS ANSYS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95080
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh a výroba núdzového svietidla
  Dičér Viktor 
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  MTF ;
  počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production CATIA svietidlá
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91037
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh vstrekovacej formy pre vybraný automobilový diel
  Satin Lukáš ; M3000  Blaško Marián (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012 . - 45s CD ROM
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies mold design injection molding CATIA
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92171
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Zhotovenie modelu historického vozidla v mierke pomocou CAD softvéru a technológie Rapid Prototyping
  Pšenko Martin  Morovič Ladislav (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012
  MTF ; . - 68s CD ROM
  počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production Rapid Prototyping CATIA
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85523
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha