Výsledky vyhľadávania

 1. Progressive methods and the tools used in new palletizing software
  Kravec Dušan ; J0070  Tolnay Marián ; J0070 Staš Ondrej ; J0050 Bachratý Michal ; J0070
  Facta Universitatis . Vol. 11, No. 1 (2014), online, s. 65-74
  paletizácia automatizácia palletization automation
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Tvorba riadiacich algoritmov pre automatickú paletizáciu
  Tolnay Marián ; J0070  Kravec Dušan ; J0070 Staš Ondrej ; J0050 Hajduk Mikuláš (rec.) Velíšek Karol (rec.) ; M2000 Smrček Juraj (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014 . - 165 s., 89 obr., 4 tab
  ISBN 978-80-227-4178-1
  paletizácia automatisation automatizácia palletization
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=297506
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF22100
  kniha

  kniha

 3. Analysis of deployment methods on euro-pallet
  Kravec Dušan ; J0070  Tolnay Marián ; J0070 Baďo Juraj ; J0070
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 282 (2013), s.133-145
  palletization software
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Návrh paletizačného pracoviska s angulárnym robotom
  Ferech Kamil ; M  Javorová Angela (škol.) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013
  Production Devices and Systems palletization orientation angulárny robot orientácia paletizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93169
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh manipulačného zariadenia pre paletizáciu vybranej súčiastky
  Hlavanda Patrik ; M  Javorová Angela (škol.) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012 . - 46s CD ROM
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems palletization manipulačné zariadenie pneumatické riadenie paletizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66373
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh riadenia priemyselného robota IRB-120 v paletizačnom pracovisku
  Topolský Lukáš  Ružarovský Roman (škol.) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012
  MTF ; . - 91s CD ROM
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems palletization industrial robot paletizácia priemyselný robot
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80959
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Implementácia metód rozmiesňovania objektov na palete do nového softvérového produktu
  Kravec Dušan ; J0070  Baďo Juraj ; J0070 Staš Ondrej ; J0070 Tolnay Marián ; J0070
  ROBTEP 2011. Automatizácia / Robotika v teórii a praxi : . s.127-134
  deployment method palletization
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Implementation of pallet loading method and virtual reality to the new software product
  Kravec Dušan ; J0070  Tolnay Marián ; J0070 Staš Ondrej ; J0070 Bachratý Michal ; J0070
  34th International Conference on Production Engineering : . s.369-372
  palletization virtual reality
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Methods for the deployment of objects on the pallet in process of automated palletization
  Kravec Dušan ; J0070  Tolnay Marián ; J0070 Bachratý Michal ; J0070 Staš Ondrej ; J0070
  ANNALS of the Oradea University . Vol. X (XX), No. 2 (2011), s.4.26-4.33
  palletization loads
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 10. Návrh vizualizačného softvéru pre proces paletizácie
  Kravec Dušan ; J0070  Staš Ondrej ; J0070 Ďuranna Richard ; J0070 Slamka Ján ; J0070
  ERIN 2010. Education, Research, Innovation : . s.[6]
  paletizácia palletization
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok