Výsledky vyhľadávania

 1. Navrhovanie, poruchy a sanácia roznášacích telies - hlavíc pilotových základov
  Gramblička Štefan ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110
  Sanácia betónových konštrukcií : . S. 21-26
  základ železobetón porucha konštrukcia pilóta foundation reinforced concrete failure structure pile
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Optimization and Safety Design of the Foundation Plate
  Tvrdá Katarína ; 010250 
  Modelování v mechanice 2015 : . CD-ROM, [10] s.
  optimalizácia probability reliability foundation optimization thickness Winkler´s theory
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. Zabezpečenie stability stavebnej jamy a založenie pamätníka holokaustu v priestoroch synagógy v Ružomberku
  Havčo Jozef  Argaláš Bohuslav Turček Peter ; V150
  Zakladanie stavieb 2014 : . S. 23-28
  design excavation pit foundation návrh stavebná jama zakladanie
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 4. Optimalizácia základovej konštrukcie v kontakte s hornou stavbou vysokej a super vysokej budovy
  Hanzel Ján ; V110 
  Statika stavieb 2014 : . S. 37-46
  optimization upper structure foundation základová konštrukcia optimalizácia hornou stavbou
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  (1) - monografia
  článok

  článok

 5. Analýza príčin porúch na skutočnej konštrukcii
  Havlíček Peter ; V  Králik Juraj (škol.) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering disturbance foundation doska
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91108
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Návrh a posúdenie plošného základu - riešenie praktického problému.
  Šuník Adam ; V  Galliková Zuzana (škol.) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering bridge structure foundation mostný objekt zakladanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=108825
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Bytový dom v Bratislave - ul. M. Curie-Skłodowskej
  Miklovičová Jana ; V  Makýš Oto (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 6
  technológie a manažérstvo stavieb concrete technology foundation betón technológia základ
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89430
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Zabezpečenie stavebnej jamy v hale pre základy technológie
  Turček Peter ; V150  Stacho Jakub ; V150
  Statika stavieb 2014 : . S. 129-134
  excavation pit foundation klincovanie zeminy soil nailing stavebná jama základ
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Zakladanie v objemovo nestálych zeminách
  Durmek Michal ; V  Frankovská Jana (škol.) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Structural and Transportation Engineering geotechnical investigation foundation geotechnický prieskum zakladanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79967
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Sensitivity Analysis of Soil-Foundation-Machine Interaction on Layered Soil
  Králik Juraj ; V250  Králik Juraj ml. ; A4140
  11th International Conference on Vibration Problems. [elektronický zdroj] : . s.[10] p.
  citlivostná analýza foundation interaction interakcia sensitivity analysis základ
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok