Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh na zlepšenie starostlivosti o zamestnancov ako dôležitého nástroja zlepšovania kvality pracovného života v podniku Bekaert Hlohovec, a. s.
  Paulíková Veronika  Novotná Ivana (škol.) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 173 . - 81s CD
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant employer pracovná spokojnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92157
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh opatrení na zlepšenie využívania personálneho marketingu v AMEC Nuclear Slovakia s.r.o.
  Nádaská Jana ; M  Vaňa Kamil (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 175 . - 66s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management employer human resource management zamestnanci riadenie ľudských zdrojov personálny marketing
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102608
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Fluktuácia zamestnancov : Fluktuácia zamestnancov
  Herzka Pavel ; R2020 
  Aktuálne otázky ekonomických a humanitných vied ´10. Actual Questions of Economic and Human Sciences ´10 : . s.101-108
  employer fluktuácia social psychology sociálna politika
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Kolektívna zmluva v Zlievarni Trnava, s.r.o. : Bakalárska práca
  Duchoňová Jarmila  Petráš Milan (škol.) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 56 s., CD-ROM
  employer kolektívna zmluva priemyselný podnik zamestnanec personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57937
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Výberové konanie : Bakalárska práca
  Csontos Dávid  Hrdličková Zuzana (škol.) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 54 s., CD-ROM
  employer personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62054
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Uplatnenie absolventov na trhu práce
  Ondejčíková Renáta 
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  employer kľúčové kompetencie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58682
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Uplatnenie absolventov na trhu práce
  Pereslény Ivan  Holkovič Ľubomír (škol.) ; M310
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  labour market graduate employer trh práce nezamestnanosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58797
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. kniha

  kniha

 9. Vplyv nepeňažného odmeňovania na zvyšovanie pracovnej motivácie zamestnancov (The influence of non-salary benefits to increasing the working motivation of employers) [CD-ROM] : Diplomová práca
  Kočanová Darina ; J0070  Hekelová Edita (XXX) ; J0070 Štuller Pavol (konz.) Golian Ivan (opon.)
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 78 s
  nepeňažné odmeňovanie pracovná motivácia zamestnanci nonmonetary remuneration work motivation employer
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha