Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh marketingovej stratégie firmy Knott, s.r.o.
  Gaštanová Michala ; J  Ščepka Igor (škol.) ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 19.06.2014 ; Študijný program : 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises SWOT analysis marketing strategy marketingová stratégia analýza interného prostredia SWOT analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103595
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 2. Návrh marketingovej stratégie Centra technologického transferu kvality
  Grúberová Alexandra ; J  Budiský Roman (škol.) ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises marketing strategy marketing marketingový plán marketingová stratégia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103830
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 3. Návrh opatrení na zlepšenie marketingu v Mediterran Slovakia, s.r.o.
  Pelikánová Judita ; M  Šalgovičová Jarmila (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management marketing marketing strategy informačná bezpečnosť marketingová stratégia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89097
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh opatrení na zlepšenie tvorby a implementácie marketingovej stratégie v ŽSR - Železničné telekomunikácie
  Bujalka Martin ; M  Vaňa Kamil (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management marketing strategy marketing marketingová stratégia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78985
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh zefektívňovania tvorby a implementácie marketingovej stratégie v podniku
  Lehutová Monika  Šalgovičová Jarmila (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  MTF ;
  Engineering of Production Quality marketing strategy marketing customer satisfaction podnik zákazník marketingová stratégia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90339
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh opatrení na zlepšenie plánovania marketingovej stratégie v podniku TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
  Klokner Marek ; M  Prajová Vanesa (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 55s CD ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management marketing strategy marketing marketingová stratégia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=70926
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh inovácie nástrojov marketingového mixu v IKEA Components s. r. o.
  Sojková Erika  Babčanová Dagmar (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 79 s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management marketing mix marketing strategy marketing marketingový mix marketingová stratégia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80139
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Spoločenská zodpovednosť firiem ako súčasť spoločensky zodpovedného marketingu
  Plchová Jana ; R2020 
  Aktuálne otázky spoločenských a humanitných vied ´11 : . s.181-187
  corporate social responsibility marketing strategický marketing strategy spoločenská zodpovednosť podnikov
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Návrh marketingovej stratégie v podniku FIVING, s.r.o. : Diplomová práca
  Jančiová Dana  Šalgovičová Jarmila (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 96 s., CD-ROM
  marketing strategy marketingová stratégia priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67094
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh marketingovej stratégie spoločnosti Embatex Sk, s.r.o. : Diplomová práca
  Vaclaviková Dana  Babčanová Dagmar (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 100 s., CD-ROM
  marketing strategy marketing marketingová stratégia marketing priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58337
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha