Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh zefektívnenia systému riadenia a správy pohľadávok v spoločnosti Duslo, a.s. Šaľa
  Šimlaštík Marek ; M  Jánošíková Slávka (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 04.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 69s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management pohľadávky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99180
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Správa a vymáhanie pohľadávok
  Daniel Peter 
  Bratislava : Iura Edition, 2013 . - 471 s
  ISBN 978-80-8078-660-1
  pohľadávky obchodný úver kreditný manažment controlling pohľadávok
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF4130
  Správa a vymáhanie pohľadávok

  kniha

 3. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 4. Návrh opatrení v oblasti riadenia pohľadávok v podniku ALT, a.s.
  Habardík Arnold ; M  Šefčíková Miriam (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management pohľadávky obežný majetok
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89091
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Systém riadenia pohľadávok v priemyselnom podniku
  Marcinek Ján ; M  Jánošíková Slávka (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 62s CD ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management claims pohľadávky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66120
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrhy opatrení na zlepšenie riadenia pohľadávok v priemyselnom podniku SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s., Tlmače
  Vrlová Lucia  Šefčíková Miriam (xxx) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  podnikové financie cash flow pohľadávky peňažné toky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52898
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh zdokonalenia monitoringu a riadenia pohľadávok v podniku Novácke chemické závody, a.s. Nováky = The suggestion of improving the monitoring and managing claims in the factory Novaky Chemical Factory : Diplomová práca
  Homoky Rastislav (xxx)  Rusová Anna
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 86 s príl., 1 CD-ROM
  pohľadávky
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Analýza súčasného stavu marketingu v spoločnosti Intrum Justitia Slovakia, s. r. o. Bratislava (Analysis of actual state of marketing in company Intrum Justitia Slovakia, s. r. o Bratislava) [CD-ROM] : Diplomová práca
  Sloboda Peter ; J0070  Papp Zoltán (xxx) Součková Ingrid (konz.) ; J0070 Podmajerský Peter (opon.) ; J0070
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 82 s
  marketing pohľadávky propagácia Receivables promotion
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha