Výsledky vyhľadávania

 1. Využitie zemného plynu v rodinných domoch pri zásobovaní teplom po roku 2020
  Illith Radovan  Petráš Dušan ; 010290
  TZB Haustechnik : . Roč. 25, č. 1 (2017), s. 36-39
  energetická politika plynový kotol energetická certifikácia
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Podlahové vykurovanie v kombinácii s tradičnými a obnoviteľnými zdrojmi tepla
  Kudiváni Lucia ; 010290  Krajčík Michal ; 010290
  TZB Haustechnik : . Roč. 25, č. 4 (2017), s. 32-33
  podlahové vykurovanie plynový kotol elektrické vykurovanie tepelné čerpadlo
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Návrh, energetické a ekonomické vyhodnotenie systému tepelného čerpadla voda-voda pre prípravu teplej vody v rodinnom dome
  Štefanec Milan ; J  Havelský Václav (škol.) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Thermal Power Engineering gas boiler economic efficiency energy efficiency water heating heat pump plynový kotol ekonomická efektívnosť energetická efektívnosť ohrev vody podzemná voda tepelné čerpadlo tepelné energetické stroje a zariadenia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95052
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Využitie kondenzačnej techniky v tepelnej energetike.
  Kazár Branislav ; J  Muškát Peter (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  energetické strojárstvo Power Engineering gas boiler heat exchanger plynový kotol energetická úspora
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=70767
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Alternatívne návrhy optimálneho zdroja tepla pre bytový dom
  Szöcsová Eva  Lulkovičová Otília (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ;
  technika prostredia budov Environmental Technology of Buildings boiler príprava teplej vody vykurovanie plynový kotol zdroje tepla
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84143
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Návrh, energetické a ekonomické vyhodnotenie systému tepelného čerpadla voda-voda pre vykurovanie a prípravu teplej vody v rodinnom dome
  Hricik Štefan ; J  Havelský Václav (škol.) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  energetické strojárstvo Power machinery energy budget gas boiler heat pump tepelné čerpadlo energetická bilancia plynový kotol
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59728
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 7. Návrh, energetické a ekonomické vyhodnotenie systému tepelného čerpadla vzduch-voda pre zabezpečenie vykurovania v rodinnom dome
  Takáč Tomáš ; J  Havelský Václav (škol.) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  energetické strojárstvo Power machinery economic return gas boiler heating heat pump ekonomická návratnosť energetická efektívnosť plynový kotol vykurovanie tepelné čerpadlo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62592
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 8. Návrh riadenia vykurovacieho systému
  Gottfried Tibor  Mudrončík Dušan (XXX) ; M6000
  STU v Bratislave MTF UIAM, 2010
  MTF ;
  plynový kotol gas boiler riadenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75225
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh systému vykurovania rodinného domu tepel-ným čerpadlom voda - voda [CD-ROM]
  Suchán Marián ; J  Havelský Václav (XXX) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 74 s
  primárna energia tepelné čerpadlo plynový kotol primary energy heat pump energy budget
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 10. Projektovanie merania a regulácie vykurovacích systémov [CD-ROM]
  Szerencsés Zoltán ; J  Végh Peter (XXX) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 73 s
  plynový kotol projekt MaR gas boiler
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha