Výsledky vyhľadávania

 1. Stratifikácia teplej vody vo vrstvovom akumulačnom zásobníku
  Krafčík Milan ; 010290  Peráčková Jana ; 010290
  TZB Haustechnik : . Roč. 25, č. 5 (2017), s. 34-36
  stratifikácia ohrev vody obnoviteľné zdroje energie
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Stratifikační akumulační zásobníky teplé vody
  Krafčík Milan ; 010290  Peráčková Jana ; 010290
  TZB Haustechnik : . Roč. 10, č. 1 (2017), s. 49-51
  teplá voda stratifikácia ohrev vody
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Komentár k vyhláške MH SR č. 240/2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla
  Peráčková Jana ; 010290 
  TechCON : . Roč. 12, č. 2 (2016), s. 6
  teplota vody ohrev vody
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Návrh slnečného energetického systému s celoročným využitím pre materskú a umeleckú školu
  Gašparik Martin ; V  Lulkovičová Otília (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 24
  Building Services solar energy ohrev vody kolektory solárna energia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100782
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Technologické systémy
  Pifko Henrich ; A2120 
  Rukoväť udržateľnej architektúry / . s.s. 98-110
  udržateľná architektúra systémy technologické vetranie vykurovanie ohrev vody rozvod tepla
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Analýza návrhu zásobníkových ohrievačov podľa STN, ČSN a DIN
  Peráčková Jana ; V290  Krippelová Zuzana ; V290
  Vykurovanie 2012 : . s.571-574
  ohrev vody storage tanks water heating zásobník
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 7. Návrh zásobníkového ohrievača na prípravu teplej vody. Ako sa odlišuje návrh podľa STN, ČSN a DIN?
  Krippelová Zuzana ; V290  Peráčková Jana ; V290
  TZB Haustechnik . Roč.20, č.2 (2012), s.28-31
  boiler ohrev vody ohrievače vody water heating
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Potreba tepla na ohrev vody v otvorenom bazéne
  Tatarová Mária ; J0060 
  29. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky : . s.293-296
  ohrev vody tepelné straty
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 9. Možnosti energeticky aj ekonomicky efektívneho využita solárnych kolektorov na ohrev vody
  Kováčik Michal ; J  Havelský Václav (škol.) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  tepelné energetické stroje a zariadenia Thermal Power Engineering solar energy water heating solárne kolektory ohrev vody
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74521
  diplomová práca
  kniha

  kniha