Výsledky vyhľadávania

 1. Stratifikační akumulační zásobníky teplé vody
  Krafčík Milan ; 010290  Peráčková Jana ; 010290
  TZB Haustechnik : . Roč. 10, č. 1 (2017), s. 49-51
  teplá voda stratifikácia ohrev vody
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Stratifikácia teplej vody vo vrstvovom akumulačnom zásobníku
  Krafčík Milan ; 010290  Peráčková Jana ; 010290
  TZB Haustechnik : . Roč. 25, č. 5 (2017), s. 34-36
  stratifikácia ohrev vody obnoviteľné zdroje energie
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Komentár k vyhláške MH SR č. 240/2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla
  Peráčková Jana ; 010290 
  TechCON : . Roč. 12, č. 2 (2016), s. 6
  teplota vody ohrev vody
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Návrh slnečného energetického systému s celoročným využitím pre materskú a umeleckú školu
  Gašparik Martin ; V  Lulkovičová Otília (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 24
  Building Services solar energy ohrev vody kolektory solárna energia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100782
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Technologické systémy
  Pifko Henrich ; A2120 
  Rukoväť udržateľnej architektúry / . s.s. 98-110
  udržateľná architektúra systémy technologické vetranie vykurovanie ohrev vody rozvod tepla
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Návrh, energetické a ekonomické vyhodnotenie systému tepelného čerpadla voda-voda pre prípravu teplej vody v rodinnom dome
  Štefanec Milan ; J  Havelský Václav (škol.) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Thermal Power Engineering gas boiler economic efficiency energy efficiency water heating heat pump plynový kotol ekonomická efektívnosť energetická efektívnosť ohrev vody podzemná voda tepelné čerpadlo tepelné energetické stroje a zariadenia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95052
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Návrh zásobníkového ohrievača na prípravu teplej vody. Ako sa odlišuje návrh podľa STN, ČSN a DIN?
  Krippelová Zuzana ; V290  Peráčková Jana ; V290
  TZB Haustechnik . Roč.20, č.2 (2012), s.28-31
  boiler ohrev vody ohrievače vody water heating
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Analýza návrhu zásobníkových ohrievačov podľa STN, ČSN a DIN
  Peráčková Jana ; V290  Krippelová Zuzana ; V290
  Vykurovanie 2012 : . s.571-574
  ohrev vody storage tanks water heating zásobník
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 9. Potreba tepla na ohrev vody v otvorenom bazéne
  Tatarová Mária ; J0060 
  29. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky : . s.293-296
  ohrev vody tepelné straty
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 10. Možnosti energeticky aj ekonomicky efektívneho využita solárnych kolektorov na ohrev vody
  Kováčik Michal ; J  Havelský Václav (škol.) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  tepelné energetické stroje a zariadenia Thermal Power Engineering solar energy water heating solárne kolektory ohrev vody
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74521
  diplomová práca
  kniha

  kniha