Výsledky vyhľadávania

 1. Research-Observe-Make (ROM) : An Alternative Manual for Architectural Education / ed. Michelle Howard
  Howard, Michelle (ed.)
  Basel : Birkhäuser Verlag, 2015 . - 255 s.
  ISBN 978-3-0356-0417-7
  konštrukcia konštrukčné riešenie exhibitions výstava analýza auditórium experiment analyse skúsenosť výskum explore
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0101
  kniha

  kniha

 2. Tragkapazität schlanker Druckglieder : Teil 1: Bauteilversuche und Ringversuch der nichtlinearen numerischen Prognose des Systemverhaltens
  Strauss Alfred  Eschbacher Thomas Kendický Peter ; V110 Benko Vladimír ; V110
  Beton- und Stahlbetonbau . Vol. 110, no. 12 (2015), s. 845-856
  tragfahigkeit schlanke element analyse únosnosť štíhly prvok analýza load capacity slender members analysis
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 3. Static and dynamic daylight analysis with BIM
  Jamnický Martin ; V180 
  ATF 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, p.130-133
  analyse analýza daylighting denné osvetlenie energetická analýza energy analysis
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. The basic failure analysis plaster exterior walls
  Pernišová Alena ; V180 
  ATF 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, p.326-328
  analyse analýza external walls obvodová stena omietka plaster
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Návrh kontroly procesu montáže - demontáže realizovanej na "Pick and Place" manipulátore
  Kmeť Michal  Holubek Radovan (škol.) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013
  MTF ;
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems analyse analýza manipulátor
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90499
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Analýza vybraných akustických kritérií z hlediska jejich vhodnosti pro hodnocení sportovních prostor
  Jedovnický Martin  Tomašovič Peter ; V180
  Fyzikálne faktory prostredia . Roč. 3, č. 1 (2013), s.25-28
  acoustics akustika analyse analýza sports hall športová hala
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Návrh spôsobu merania a vyhodnocovania spokojnosti zamestnancov v organizácii STROJMONTA, s.r.o., Stará Ľubovňa
  Furtkevič Dávid ; M  Mĺkva Miroslava (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant analyse human resources ľudské zdroje analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78913
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Application of sensitivity and uncertainty analyses in the calculation of the heat transfer coefficient of a window
  Hrebík Pavol 
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 20, No. 3 (2012), s.27-34
  analyse analýza energetické hodnotenie budov energy perfomance building Monte Carlo method Monte Carlo metóda Morris method Morris metóda
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Analýza priestoru staveniska a stavebného stroja z hľadiska problematiky hluku
  Kováčik Ondrej 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering [elektronický zdroj] : . s.330-338
  analyse analýza hluk noise
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha