Výsledky vyhľadávania

 1. A Data Mining Approach for Multivariate Outlier Detection in Postprocessing of Multitemporal InSAR Results
  Bakoň Matúš ; 010130  Oliveira Irene Perissin Daniele Sousa Joaquim J. Papčo Juraj ; 010130
  IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing . Vol. 10, no. 6 (2017), online, s. 2791-2798
  InSAR data mining multivariate data analysis radarová interferometria aplikovaná štatistika odhad variančných komponentov
  http://ieeexplore.ieee.org/document/7895168/
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Štatistika v technickom vzdelávaní
  Gabková Jana ; J0080 
  Education for information and knowledge based society=Vzdelávanie pre informačnú a vedomostnú spoločnosť . s.117-121
  aplikovaná štatistika
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 3. Handbook of Applied multivariate Statistics and Mathematical Modeling / aut. Howard E.A Tinsley, Steven D Brown
  Tinsley Howard E.A.  Brown Steven D.
  1. vyd.
  San Diego Academic Press 2000 . - 721 s.
  ISBN 0-12-691360-9
  matematické modelovanie aplikovaná štatistika
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 4. Aplikovaná statistika. STN 01 0224 : Pravidla stanovení odhadů a konfidenčních mezí pro parametry Weibullova rozdělení. Schvál.: 31.1.1980. Účinnost: 1.12.1981
  Praha : Úřad pro normalizaci a měření, 1980 . - 28 s
  aplikovaná štatistika
  normy
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha