Výsledky vyhľadávania

 1. Contribution to the snow protection solutions for pitched roofs
  Oláh Jozef  Šida Michal
  MATEC Web of Conferences [elektronický zdroj] : . Vol. 93, (2017), online, [6] s.
  sneh ochrana šikmá strecha
  http://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2017/07/matecconf_bd2017_01010.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Konštrukčný návrh snehovej frézy ako prídavného zariadenia šmykom riadeného nakladača L903
  Buday Attila ; J  Gulan Ladislav (škol.) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Machines and Equipment for Civil Engineering, Processing and Agriculture winter maintenance snow snowblower prídavné zariadenie sneh zimná údržba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95015
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Vplyv snehu na variáciu tiažového zrýchlenia na observatóriu Conrad
  Mikolaj Michal 
  Juniorstav 2013 : . CD-ROM, [6] s.
  correction Gravitácia Gravity korekcia sneh sneh ako vodný ekvivalent snow snow water equivalent
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Pohyb snehu na šikmých strechách
  Šida Michal ; V180 
  Střechy, fasády, izolace . Roč. 19, č. 3 (2012), s.38-40
  sloping roof sneh snehový zachytávač snow snow guard šikmá strecha
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Konštrukčný návrh prídavného zariadenia na odpratávanie snehu v stiestnených podmienkach k šmykom riadenému nakladaču L903
  Hamerlík Marek ; J  IZRAEL Gregor (škol.) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo Machines and Equipment for Civil Engineering, Processing and Agriculture snow sneh
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85217
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Návrh umelého zasnežovania svahu - určenie potreby vody, vyhodnotenie vodného zdroja a základný technický návrh
  Jaloviar Vladimír  Szolgay Ján (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ;
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering water source snow vodný zdroj svah sneh
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81600
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Porovnanie výpočtu zaťaženia striech budov snehom
  Šida Michal ; V180 
  Strechy 2012 : . s.181-184
  roof sneh snehový zachytávač snow snow guard strecha
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 8. Návrh automatického systému zasnežovania
  Kapustová Katarína ; J  Molotta Michal (škol.) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  energetické strojárstvo snow sneh
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89343
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 9. Riešenie problému snehu na šikmých strechách (poster)
  Šida Michal ; V180 
  Strechy 2011 : . s.nestr.
  roof sneh snehový zachytávač snow snow guard strecha
  článok zo zborníka
  AFL - Postery z domácich konferencií
  článok

  článok

 10. Problems of snow on the pitched roofs (poster)
  Šida Michal ; V180 
  Structura 2011. Konstrukce, materiály a technologie ve stavebnictví : . s.nestr.
  sloping roof sneh snehový zachytávač snow snow guard šikmá strecha
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok