Výsledky vyhľadávania

 1. Verification of design of mobile working machines in operating conditions / aut. Gregor Izrael, Ladislav Gulan, Juraj Bukoveczky
  Izrael Gregor ; 020030  Gulan Ladislav ; 020030 Bukoveczky Juraj
  Machine Design . Vol. 10, no. 2 (2018), s. 81-84
  pevnostná analýza životnosť stress analysis lifetime
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Seberovnážne napätia v segmente betónovej priehrady
  Matiašková Lýdia ; 010110 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 333-340
  vlastné napätia priehrada termálna analýza pevnostná analýza Cast3m eigenstresses dam thermal analysis mechanical analysis
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Pevnostná verifikácia modulu výložníka nakladača - vizuálna signalizácia maximálnych napätí / aut. Pavol Slovák, Dušan Horváth
  Slovák Pavol ; 020030  Horváth Dušan ; 020010
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 20, č. 6 (2016), s. 100-101
  pevnostná analýza konštruovanie strength analysis loader
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Základná pevnostná analýza mosta Tshig ma bridge
  Hulka Miroslav ; J  Šulko Miroslav (škol.) ; J220
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 645
  Applied Mechanics and Mechatronics ANSYS ANSYS bridge most ANSYS ANSYS pevnostná analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82539
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Parametrický model viacprvkového zavesenia nápravy automobilu
  Takács Juraj ; J  Bucha Jozef (škol.) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 19.06.2014 ; Študijný program : 52
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines suspension pevnostná analýza náprava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103657
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Modálna a pevnostná analýza rámu pre skúšky jednoduchých náprav
  Višňovský Filip ; J  Šulko Miroslav (škol.) ; J220
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 645
  Applied Mechanics and Mechatronics ANSYS ANSYS pevnostná analýza modálna analýza ANSYS ANSYS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=108763
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Pevnostná analýza piedestálu plávajúceho žeriava
  Szarvas Martin ; J  Élesztös Pavel (škol.) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  mechatronika Mechatronics FEM pevnostná analýza MKP
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94970
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Pevnostná analýza nosnej časti konštrukcie prototypu pásového traktora PAT 030
  Pospíšil Tomáš ; J  Šulko Miroslav (škol.) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Applied Mechanics and Mechatronics ANSYS ANSYS pevnostná analýza ANSYS ANSYS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84154
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Vývoj softvérovej aplikácie pre meranie a diagnostiku náprav na testovacích polygónoch
  Horváth Tomáš ; J  Šulko Miroslav (škol.) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  mechatronika Mechatronics LabVIEW LabVIEW LabVIEW LabVIEW náprava pevnostná analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94920
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Vplyv zmeny geometrie otvoru veka vysokotlakého reaktora na bezpečnosť prevádzky
  Šalamun Anton ; J  Écsi Ladislav (škol.) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics geometry pevnostná analýza geometria
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85140
  diplomová práca
  kniha

  kniha