Výsledky vyhľadávania

 1. Technicko-ekonomické posúdenie zásobovania teplom bytových domov
  Bartošová Kmeťková Jana  Petráš Dušan ; 010290
  Vykurovanie 2019 : . CD-ROM, s. 451-456
  životný cyklus zateplenie komplexná obnova rekonštrukcia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Prehľad udržateľných tepelnoizolačných materiálov budov
  Kráľová Barbora ; 010180 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 310-315
  tepelnoizolačné materiály súčiniteľ tepelnej vodivosti životný cyklus CO2 energia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Obnova bytových domov na základe analýzy životného cyklu
  Bartošová Kmeťková Jana  Petráš Dušan ; 010290
  Meranie a rozpočítanie tepla 2018 : . CD-ROM, s. 69-75
  renovácia životný cyklus energeticky úsporné opatrenia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Analýza komunálnych a priemyselných zdrojov znečistenia v recipiente
  Dubcová Mária ; 010280  Galbová Kristína ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280
  Konferencia mladých výskumníkov - KOMVY 2017 : . CD-ROM, s. 12-17
  čistiareň odpadových vôd životný cyklus prostredie životné
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Posúdenie environmentálnych vplyvov čistiarne odpadových vôd Kútniky na životné prostredie
  Csicsaiová Réka ; 010280  Trošanová Mária ; 010280 Stanko Štefan ; 010280
  Konferencia mladých výskumníkov - KOMVY 2017 : . CD-ROM, s. 4-11
  čistiareň odpadových vôd životný cyklus prostredie životné
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Vyhodnotenie LCA analýzy ČOV prostredníctvom programu OpenLCA
  Dubcová Mária ; 010280 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 530-535
  čistiareň odpadových vôd životný cyklus prostredie životné
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Životný cyklus a technicko-ekonomické posúdenie bytového domu
  Bartošová Kmeťková Jana ; 010290 
  TZB Haustechnik : . Roč. 24, č. 1 (2016), s. 32-35
  životný cyklus energetická náročnosť investičné náklady
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Využitie LCA analýzy pre environmentálne zhodnotenie funkcie ČOV
  Dubcová Mária ; 010280 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 624-629
  LCA životný cyklus ČOV
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Posúdenie environmentálnych dopadov činnosti čistiarne odpadových vôd na životné prostredie
  Dubcová Mária ; 010280  Škultétyová Ivona ; 010280 Galbová Kristína ; 010280 Holubec Michal ; 010280
  Městské vody 2016 = Urban water 2016 : . S. 223-228
  LCA životný cyklus ČOV
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Metodika stanovenia hodnoty nákladov bytov v charakteristickom uzle ich životného cyklu.
  Karel Ján ; V300  Nič Milan (škol.) ; V300
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.08.2014 ; Študijný program : 678
  technológia stavieb Building Technology value costs life cycle byt náklady životný cyklus opotrebenie hodnota
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75792
  dizertačná práca
  kniha

  kniha