Výsledky vyhľadávania

 1. Alternatívny spôsob ovládania počítača pomocou rúk.
  Molčan Ľubomír ; E  Tóth Ján (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 42 s príl.
  Applied Informatics computer
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65111
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 2. Význam didaktickej techniky vo vyučovacom procese
  Jurča Martin  Krpálková Krelová Katarína (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 74 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects computer dataprojektor didaktická technika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81082
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Vytvorenie a sledovanie dvojrozmernej scény a objektu metódami počítačového videnia
  Púchy Michal ; E  Dorner Jozef (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 44 s
  Aplikovaná informatika metódy computer počítačové videnie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61355
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Riadenie hydraulického systému pomocou PLC Simatic S7-200
  Benčat Jakub ; E  Mrosko Marián (škol.) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 48 s
  Aplikovaná informatika PLC PLC computer hydraulické systémy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=49632
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Matematika, počítač a skúška
  Záhonová Viera ; J0080 
  Moderní matematické metody v inženýrství : . s.237-241
  matematika počítače mathematics computer
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Matematika a počítač
  Záhonová Viera ; J0080 
  Moderní matematické metody v inženýrství : . s.228-231
  matematika počítače experiment Mathematica computer
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Základné prístupy k syntéze simulačných modelov výrobných systémov v strojárstve
  Jerz Vladimír ; J120 
  Mládež a robotizácia. II. sekcia : . s.16-18
  simulácia počítače simulation computer
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok