Výsledky vyhľadávania

 1. Základy manažérstva kvality / aut. Miroslava Mĺkva, Marta Kučerová, Andrea Chlpeková ; rec. Anna Šatanová, Ružena Šrubařová
  Mĺkva Miroslava ; 064000  Kučerová Marta ; 064000 Chlpeková Andrea ; 064000 Šatanová Anna (rec.) Šrubařová Ružena (rec.)
  1. vyd.
  Trnava AlumniPress 2016 . - 177 s.
  ISBN 978-80-8096-233-3
  manažérstvo kvality kvalita procesné manažérstvo
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  (1) - skriptá
  (1) - učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 2. Návrh na zlepšenie procesov v spoločnosti Inalfa Roof Systems Slovakia s.r.o.
  Blahutová Michaela ; M  Šrubařová Ružena (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 84s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management process improvement procesné manažérstvo zlepšovanie procesov proces
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99299
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh optimalizácie procesov na Materiálovotechnologickej fakulte STU
  Uhlíková Michaela ; M  Šurinová Yulia (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 171 . - 55s CD
  kvalita produkcie Production Quality process management optimalizácia procesov mapa procesov proces procesné manažérstvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87499
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Projekt identifikácie a zdokumentovania vybraných realizačných procesov ako súčasť zlepšovania procesného manažérstva v modeli CAF na MTF STU Trnava : Diplomová práca
  Glonek Vladimír  Paulová Iveta (škol.) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2011
  MTF ; . - 69 s., CD-ROM
  process management process model CAF mapa procesov procesné manažérstvo inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76916
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Vypracovanie metodického postupu implementácie procesného manažérstva na Materiálovotechnologickej fakulte STU
  Baková Renáta  Paulová Iveta (škol.) ; M300
  STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2010
  MTF ;
  procesné manažérstvo methodology process process management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76974
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh metód a nástrojov na zlepšovanie vybraných procesov v spoločnosti KLIMA KONZULT, spol. s r.o.
  Ďuriška Vojtech  Holbojová Alena (xxx)
  STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2010
  MTF ;
  procesné manažérstvo improvement tool process process management nástroj
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76982
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Vypracovanie projektu zlepšovania procesov v spoločnosti Metall Design, s.r.o. Bratislava = Development of the process refine project in the enterprise Metall Design, s.r.o. Bratislava : Diplomová práca
  Holbojová Alena  Paulová Iveta (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 81 s príl (1 CD-ROM)
  procesné manažérstvo KAIZEN
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Vypracovanie projektu aplikácie nástrojov a metód hodnotenia funkčnosti a výkonnosti systému manažérstva kvality vo vybraných procesoch v podniku ArvinMeritor LVS, s.r.o. Lozorno = Development of application project instrument and methods of function and quality system efficiency in ArvinMeritor LVS, s.r.o. Lozorno process : Diplomová práca
  Rehák Marek  Meravá Miroslava (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2009
  MTF ; . - 75 s príl (1 CD-ROM)
  systém manažérstva kvality procesný audit procesné manažérstvo
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Perspektívy manažérstva kvality v podmienkach SR - aplikácia procesného manažérstva vo vybraných podnikoch SR
  Paulová Iveta ; M300 
  Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti VII : . s.47-50
  procesné manažérstvo
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Aplikácia metódy SixSigma v rámci environmentálneho manažérstva podniku Getrag s.r.o. = Application of Six Sigma method within the framework of environmental management at the company Getrag s.r.o. : Diplomová práca
  Bekeč Tibor  Rusko Miroslav (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 76 s 1 CD-ROM
  procesné manažérstvo environmentálne manažérske systémy environmentálne manažérstvo
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha