Výsledky vyhľadávania

 1. Nákladová analýza kvality vo vybranom podniku
  Gáborová Lucia ; J  Tekulová Zuzana (škol.) ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises quality costs náklady na kvalitu
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103730
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 2. Monitoring nákladov na kvalitu v podmienkach výrobného podniku
  Kern Martin ; J  Pokusová Marcela (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises náklady na kvalitu
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103807
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 3. Náklady na kvalitu v priemyselných podnikoch
  Plchová Jana ; R2020 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 8, č. 4 (2012), s.191-194
  systém manažérstva kvality ISO 9000 náklady na kvalitu quality management system quality costs
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Návrh metodiky na ekonomické vyhodnotenie kvality výrobkov a výrobných procesov : Dizeratčná práca
  Kusý Ondrej ; M190  Nováková Renáta (škol.) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011 . - 132 s., autoreferát, CD-ROM
  náklady na kvalitu priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63886
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Prieskum súčasného stavu ekonomického zhodnotenia implementácie systému manažérstva kvality v organizáciách = Disquisition actually aspectEconomic valuation of system of quality managering implementation in organizations : Bakalárska práca
  Strašifták Matej  Paulová Iveta (XXX) ; M300
  STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2011
  MTF ; . - 42 s., CD-ROM
  systém manažérstva kvality náklady na kvalitu quality
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh modelu sledovania a vyhodnocovania procesných nákladov na kvalitu vo firme Magna Slovteca, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
  Dóczy Branislav  Nováková Renáta (škol.) ; M300
  STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2010
  MTF ;
  quality process manažérstvo kvality náklady na kvalitu
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76937
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh metodiky na sledovanie a vyhodnocovanie nákladov vzťahujúcich sa ku kvalite vo výrobnej organizácii a jej aplikácia v ŽOS, a.s. Trnava = Draft methodology for monitoring and evaluating the costs related to quality in the manufacturing organization and its application in practice : Diplomová práca
  Jánošová Renáta  Nováková Renáta (XXX) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2009
  MTF ; . - 74 s 1 CD-ROM
  náklady na kvalitu
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh metodiky na sledovanie a vyhodnocovanie nákladov vzťahujúcich sa ku kvalite vo výrobnej organizácii a jej aplikácia vo Faurecii Slovakia, s.r.o. Trnava = Proposal of methodology for follow-up and evaluation of costs related to quality in a production company and its application in Faurecia Slovakia, s.r.o. Trnava : Diplomová práca
  Gálová Nadežda  Nováková Renáta (XXX) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2009
  MTF ; . - 67 s 1 CD-ROM
  ekonomika kvality-riadenie náklady na kvalitu
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Klasifikácia a sledovanie nákladov na kvalitu v podniku služieb TO-MY-STAV, s.r.o. Kanianka = Rating and following the costs of quality in services enterprise TO-MY-STAV, s.r.o. Kanianka : Diplomová práca
  Murgašová Erika  Nováková Renáta (XXX) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 75 s príl., 1 CD-ROM
  kvalita služieb náklady na kvalitu
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Qualitätsmanagement: TIGER - MEng Course in Transport Infrastructure in GERman / škol. Ivan Gschwendt
  Gschwendt Ivan (škol.) 
  Umdruck 1997
  Györ: Széchenyi István Föiskola Györ, 1997
  Bratislava: Slovenská technická univerzita, 1997 . - 44 s.
  manažment akosti náklady na kvalitu
  zborník (príspevkov)
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha