Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh riešenia na zlepšenie informačného manažmentu v podniku VUJE, a.s.
  Zvonár Tibor ; M4000  Šujanová Jana (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management information informácia ITIL informačný manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90568
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh nástroja pre aplikáciu Service Desk
  Ivančík Šimon ; M  Schreiber Peter (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2013
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry MySQL ITIL
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79237
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Poskytovanie služieb novej generácie v prostredí NGN
  Astaloš Ján ; E  Medvecký Martin (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 70 s
  Telecommunications IPTV ITIL NGN
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82001
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Využitie ITSM/ITIL pri manažmente informačných a komunikačných technológií
  Jantolák Štefan ; E  Medvecký Martin (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 71 s
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics ITIL informačné technológie komunikačné technológie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71855
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Riadenie informačných a komunikačných technológií prostredníctvom ITIL a ITSM
  Mészároš Andrej ; E  Medvecký Martin (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 49 s
  Management manažment informácia Telekomunikácie komunikačné technológie informačné technológie ITIL
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=21950
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh zmien procesov a služieb IT v organizácii pre dosiahnutie ITIL certifikátu
  Križan Miroslav  Tanuška Pavol (škol.) ; M6000
  STU v Bratislave MTF UIAM, 2010
  MTF ;
  ITIL riadenie process Management ITIL
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75171
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Implementácia ITIL v ŽP Informatika s.r.o.
  Ďurkovičová Janka  Vrbjar Peter (škol.)
  STU v Bratislave MTF UIAM, 2010
  MTF ;
  ITIL ITIL implementácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75219
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh a realizácia systému pre optimalizáciu procesov používateľskej podpory v oblasti podnikovej informatiky = Design and realization of a system for processes optimization of the user support in the field of the enterprise IT : Diplomová práca
  Škodáček Martin  Jozefák Ľubomír (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 86 s 1 CD-ROM
  optimalizácia procesov ITIL Service desk
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha