Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 21  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu = "^stu_us_auth stus263^"
 1. Solid Surfaces, Interfaces and Thin Films
  Lüth Hans 
  5th Ed.
  Berlin : Springer, 2010 . - 577 s
  ISBN 978-3-642-13591-0
  fyzika pevných látok fyzika povrchov fyzika tenkých vrstiev kvantová mechanika
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 2. Langmuirove vrstvy chlorofylu a: modelové systémy fotosyntézy
  Sokolský Michal ; E060  Cirák Ján (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007 . - 53 s
  Fyzikálne inžinierstvo tenké vrstvy fyzika tenkých vrstiev fyzika povrchov
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Etude des propriétés structurelles, électroniques et magnétiques des couches minces de vanadium sur Fe(100) = štúdium štrukturálnych, elektronických a magnetických vlastností tenkých vrstiev vanádia na FE(100) : V.odb. 26-13-9. Obhajoba 6.6.2000
  Benčok Peter  Veselý Marián (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2000
  FEI ; . - 124 s
  fyzika tenkých vrstiev príprava tenkých vrstiev vanádium
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 4. Growth of diamond thin films by hybrid hot filament CVD technique = Rast diamantových vrstiev modifikovanou metódou horúceho vlákna : Ved. odb. 26-13-9. Obhj. 6.6.2001
  Kromka Alexander ; E030  Bederka Štefan (škol.) ; E210
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2000 . - 102 s
  vákuová technika umelé diamanty karbidy kremíka diamantové vrstvy fyzika tenkých vrstiev CVD
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 5. Langmuir-Blodgettovej vrstvy elektrické vlastnosti : Obhajoba 06.02.2001
  Barančok Drahoslav ; E150 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2000 . - 71 s
  tenké vrstvy fyzika tenkých vrstiev fyzika povrchov
  habilitačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 6. Introduction to superconducting circuits
  Kadin Alan M. 
  New York : John Wiley & Sons, 1999 . - 382 s
  ISBN 0-471-31432-3
  supravodiče supravodivosť fyzika tenkých vrstiev elektronické obvody detektory žiarenia Josephsonov efekt
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 7. Low-Pressure synthetic diamond : Manufacturing and applications
  Dischler Bernhard (zost.)  Wild Christoph (zost.)
  Berlin : Springer Verlag, 1998 . - 384 s
  ISBN 3-540-63619-6
  Mikroelektronika fyzika tenkých vrstiev príprava tenkých vrstiev umelé diamanty CVD
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Langmuir-Blodgett films : An introduction
  Petty Michael C. 
  1.ed.
  Cambridge : Cambridge University Press, 1996 . - 234 s
  ISBN 0-521-42450-X
  tenké vrstvy fyzika tenkých vrstiev LB vrstvy
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Príspevok k štúdiu GaAs a jeho homológov : Kand.diz.práca : V.odb. 26-10-9 : Obh. 14.12.1995 / [aut.] Benkovský,Ivan, Ing.; Škol. Veselý,Marian;Konzult.špec. Boča,Roman
  Benkovský Ivan  Veselý Marián (škol.) ; E030 Boča Roman (škol.) ; C2190
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1995
  FEI ; . - 126 s Autoref.1995, 22 s
  elektronika a vákuová technika fyzika tuhých látok fyzika tenkých vrstiev polovodičové štruktúry fotoelektrónová spektroskopia polovodiče GaAs
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha