Výsledky vyhľadávania

 1. Efektívnosť individualizovaných a kooperatívnych koncepcií výučby na stredných (vysokých) školách technického zamerania
  Horňáková Veronika ; M7000  Hrmo Roman (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 133 s príl
  pedagogický experiment kooperatívne vyučovanie didaktika technických profesijných predmetov Didactics of Technical Professional Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66803
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Vedenie žiakov k samostatnosti, zodpovednosti a tímovej práci : Bakalárska práca
  Ivašková Zuzana  Horňáková Veronika (škol.) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 51 s., CD-ROM
  vedenie samostatná práca kooperatívne vyučovanie učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch Teaching Practical Subjects in Engineering Majors
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57471
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Efektívnosť kooperatívneho vyučovania v predmete technológia montáže a opráv = Effectiveness of Cooperative Learning in the Subject Technology of Mounting and Repairs : Dizertačná práca
  Čížová Mária  Turek Ivan (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  MTF ; . - 190 s
  kooperatívne vyučovanie sociálne zručnosti
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Zlepšenie kvality vyučovacieho procesu = Improving the quality of teaching process : Diplomová práca
  Vnuková Mária  Krpálek Pavel (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 87 s príl., 1 CD-ROM
  kvalita vyučovacieho procesu kvalita výučby vyučovací proces kooperatívne vyučovanie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha