Výsledky vyhľadávania

 1. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR3010
  SVF0200
  Ochrana, tvorba a manažment krajiny

  kniha

 2. Hodnotenie externalít v rozvoji sídiel a regiónov, teoretické východiská
  Černáková Zuzana ; A8180 
  Zborník príspevkov zo seminára doktorandov na Fakulte architektúry STU v roku 2007 . s.164-179
  územný rozvoj externality regenerácia účasť verejnosti
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (1) - zborník
  článok

  článok

 3. Účasť verejnosti v procese EIA : Postavenie verejnosti ako subjektu v procese EIA
  Gindlová Daniela ; A0980  Petríková Dagmar ; A440 Belčáková Ingrid ; A7170 Huba Mikuláš ; E010
  Životné prostredie . Roč.32, č.1 (1998), s.77-81
  proces posudzovania účasť verejnosti
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Metodická príručka k zákonu NR SR č.127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Časť: Účasť verejnosti v procese posudzovania
  Mocik Anton  Belčáková Ingrid ; A7170 Gindlová Daniela ; A0980 Kusý Ivan ; A400 Petríková Dagmar ; A440
  Bratislava : MŽP SR, 1995
  účasť verejnosti proces posudzovania životné prostredie
  príručka
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 5. Environmental Impact Assessment - Public Participation
  Belčáková Ingrid ; A7170 
  Acta Environmentalica Universitatis Comenianae . Vol.1 Special Issue (1993), s.79-83
  EIA účasť verejnosti
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok