Výsledky vyhľadávania

 1. Translačné kódy so samoopravnými vlastnosťami
  Chňupa Peter ; E  Farkaš Peter (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 35 s
  Telekomunikácie Telecommunications correction detection error block linear korekcia detekcia kód chyba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65449
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 2. Označovanie kódu značkami s informáciou o kontexte
  Zeleník Dušan ; I200  Bieliková Mária ; I200
  WIKT 2012 : . s.53-56
  značky metadáta kód kontext
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Konštrukcia samoopravných kódov pre priemyselné aplikácie
  Miklošík Martin ; E  Farkaš Peter (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 56 s
  priemyselná informatika Industrial Informatics kód automatizácia Aplikovaná informatika samoopravné kódy priemyslové aplikácie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=50677
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Podpora tvorby softvéru v súčasných vývojových nástrojoch
  Laslop Milan ; I200  Majtás Ľubomír (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2010
  informatika Informatics nástroj modul kód tool
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46515
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 5. Nelineárna architektúra - Generované formy
  Bátor Jozef ; A8180 
  Zborník príspevkov zo seminára doktorandov na Fakulte architektúry STU v roku 2007 . s.50-55
  generované formy systém kód
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok