Výsledky vyhľadávania

 1. Environmental Assessment of Buildings / Ökologische Bilanzierung von Gebäuden
  Rabenseifer Roman ; V180 
  Österreichische Ingenieur- und Architekten-Zeitschrift . 157.Jahrg., Heft 7-12 (2012), s.233-236
  budova building ecological aspects ekológia environmental evaluation životné prostredie
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Systémové riešenie geotechnických aspektov odkalísk
  Masarovičová Mária ; V150  Slávik Ivan ; V150
  Zakládání staveb - Brno 2011 : . s.231-236
  desludging sites ecological aspects ekologické aspekty geotechnical risks geotechnické riziká odkaliská
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Ekologické aspekty činnosti prečerpávacích vodných elektrární.
  Šebestová Zuzana ; V170  Rumann Ján ; V170
  Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia. - VIII. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou.Fyzika vody v pôde - 18. slovensko-česko-poľský vedecký seminár : . s.449-452
  ecological aspects ekologické aspekty electric power system elektrizačná sústava (ES) prečerpávacie vodné elektrárne pump storage power plants
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  článok

  článok

 4. Environmental engineering : Selected papers
  Škultétyová Ivona ; V280  Stanko Štefan ; V280 Mahríková Ivana ; V280
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2010 . - 162 s
  ISBN 978-80-227-3289-5
  Environmental Engineering ecological aspects environmentálne inžinierstvo ekológia znečistenie ovzdušia
  učebnica
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 5. Stavajme ekonomicky a ekologicky, stavajme s hlinou
  Vanek Stanislav ; V181 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka IX. : . s.173-178
  clay building ecological aspects ekológia a ekonomika hlinené stavby nature building material prírodný stavebný materiál
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Geologické, morfologické a ekologické aspekty výberu profilu priehrad nádrží
  Lukáč Michal ; V150  Marikovičová Andrea
  Vodohospodársky spravodajca . Roč. 52, č. 1-2 (2009), s.10-13
  ecological aspects ekologické aspekty morfologické pomery morphological conditions proces zanášania process of siltation vlnová abrázia wave abrasion
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok