Výsledky vyhľadávania

 1. International Human Resource Management / aut. Peter J Dowling, Marion Festing, Allen D Engle
  Dowling Peter J.  Festing Marion Engle Allen D.
  7th Ed.
  Andover Cengage 2017 . - 361 s.
  ISBN 978-1-4737-1902-6
  manažment ľudských zdrojov personálny manažment
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 2. Návrh na zdokonalenie procesu plánovania a výberu výrobných zamestnancov v PCA Slovakia, s.r.o.
  Kondel Matúš ; M  Chlpeková Andrea (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 173 . - 47s CD
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant human resources planning plánovanie manažment ľudských zdrojov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87351
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Aplikácia udržateľného manažmentu ľudských zdrojov v priemyselnom podniku
  Schiffel Lukáš  Šmida Ľubomír ; M4000 Sakál Peter ; M4000
  Transfer inovácií . Č. 29 (2014), online, s.[86-93]
  manažment ľudských zdrojov priemyselný podnik
  http://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/pages/archiv/transfer/29-2014/pdf/086-093.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Manažment ľudských zdrojov : Návody na cvičenia
  Gyurák Babeľová Zdenka ; M4000 
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2012 . - 186 s
  ISBN 978-80-8096-166-4
  manažment ľudských zdrojov
  https://is.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  (5) - monografia
  (1) - skriptá
  (9) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 5. Návrh systémových opatrení na zlepšenie manažmentu ľudských zdrojov v spoločnosti Purgina spol. s r.o.
  Šmotláková Jana  Chlpeková Andrea (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 81 s príl
  audit audit personálne činnosti manažment ľudských zdrojov priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80109
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh zdokonalenia procesu vzdelávania a hodnotenia zamestnancov podniku : Bakalárska práca
  Holíčková Miroslava  Sablik Jozef (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 44 s., CD-ROM
  vzdelávanie hodnotenie manažment ľudských zdrojov education evaluation personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57904
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Rozvoj ľudského potenciálu ako spôsob zabezpečenia TUR priemyselných podnikov
  Zlocha Jozef ; M4000  Andrašová Andrea ; M4000 Hajnik Bartolomej ; M250
  Spoločenská zodpovednosť - súčasť environmentálnej a firemnej kultúry . s.330-338
  TUR manažment ľudských zdrojov
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (1) - článok
  článok

  článok

 8. Návrh opatrení v oblasti manažérskeho vzdelávania majstrov v podniku Železiarne Podbrezová a.s. : Bakalárska práca
  Ďurďáková Lívia  Homokyová Mária (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 61 s., CD-ROM
  vzdelávanie manažment ľudských zdrojov education priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61975
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh zefektívnenia systému personálneho marketingu v podniku NARES, s.r.o. Nitra
  Kernáčová Michaela  Cagáňová Dagmar (XXX) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  training personálny marketing manažment ľudských zdrojov motivácia odmeňovanie motivation remuneration
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63320
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrhy opatrení na zlepšenie systému riadenia rozvoja kariéry zamestnancov v spoločnosti VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
  Vandáková Aneta  Zibrínová Eva (XXX) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  kariéra manažment ľudských zdrojov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47966
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha