Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh inovácie systému zamestnaneckých výhod v podniku EVPÚ - ZVS, a.s.
  Ujhelyová Adriana ; M  Mironovová Emília (škol.) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant motivation zamestnanecké výhody motivácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103253
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh zlepšenia sociálneho rozvoja zamestnancov v podniku Sauer-Danfoss a.s.
  Dúšalová Monika  Homokyová Mária (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management zamestnanecké výhody
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90564
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh na skvalitnenie odmeňovania a motivácie zamestnancov a jeho vplyv na pracovný výkon a pracovnú spokojnosť v podniku Grafobal a.s. Skalica
  Běhalová Nina  Hagovská Andrea (škol.) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 61s CD ROM
  motivation zamestnanecké výhody motivácia personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92039
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh zlepšenia systému odmeňovania zamestnancov v podniku AGC Trenčín s.r.o.
  Matija Ján ; M  Homokyová Mária (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 86 s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management motivation remuneration human resources ľudské zdroje odmeňovanie motivácia zamestnanecké výhody
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90505
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh na zlepšenie sociálnej politiky podniku DUFREX s.r.o. Sereď
  EndresováEndresová Petra  Černá Ľubica (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 75s CD ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management zamestnanecké výhody sociálny program sociálna politika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80064
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Motivačné stimuly zamestnancov Považských strojární ložísk, a.s. Považská Bystrica : Bakalárska práca
  Lyšová Katarína  Petráš Milan (škol.) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 69 s., CD-ROM
  zamestnanecké výhody motivačný systém motivation motivation system personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58010
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Kolektívna zmluva v priemyselnom podniku : Bakalárska práca
  Kovács Pavel  Mrvová Ľubica (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 56 s., CD-ROM
  sociálny dialóg kolektívna zmluva zamestnanecké výhody personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62064
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh systému poskytovania zamestnaneckých výhod s využitím Cafeteria systému v podniku Slovenské lodenice Komárno, a.s. : Diplomová práca
  Sklenář Peter  Homokyová Mária (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 85 s., CD-ROM
  sociálna politika zamestnanecké výhody priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66925
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Sociálny program vo výrobnom podniku : Bakalárska práca
  Plevzová Miriama  Holkovič Ľubomír (škol.) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 58 s., CD-ROM
  sociálny program zamestnanec zamestnanecké výhody personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62102
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha